นวัตกรรมพร้อมใช้

รวมนวัตกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

นวัตกรรมพร้อมใช้ทั้งหมด
ชิปขยายสัญญาณรามาน NECTEC SERS Chips

ชิปขยายสัญญาณรามาน NECTEC SERS Chips ชิปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัดร่องรอยเอกลักษณ์ของสารเคมี งานวิจัยไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก

ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการจัดฟัน CephSmile V2

ซอฟต์แวร์ช่วยวางแผนการจัดฟัน CephSmile V2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกระโหลกศรีษะและจำลองการรักษาสำหรับการวิเคราะห์และวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน เวอร์ชั่น 2.0 (CephSmile V2)

SUNFLOW : Solar Pump Inverter

SUNFLOW : Solar Pump Inverter ต้นแบบอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลแสงอาทิตย์หลายกำลังขับ เทคโนโลยีที่เตรียมพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นงานวิจัยที่ใช้ได้จริง ด้วยนวัตกรรมของทีมนักวิจัยไทย

NETPIE: Internet of Things

NETPIE: Internet of Things NETPIE แพลตฟอร์ม IoT เพื่อนักพัฒนาและอุตสาหกรรมไทย

PARTY: พาที ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย

PARTY: พาที ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย นวัตกรรมการติดต่อสื่อสารกับสมาร์ทโฟนด้วยเสียงพูด

MuEye: เลนส์มิวอาย

MuEye: เลนส์มิวอาย เปลี่ยนมือถือหรือแท็บเล็ตให้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์

งานวิจัย

รวมผลงานวิจัย / บทความทางวิชาการ / สิทธิบัตร จากทีมนักวิจัยของเนคเทค

งานวิจัยทั้งหมด
ต้นแบบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงขนาดกำลังส่ง 500 วัตต์

ต้นแบบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงขนาดกำลังส่ง 500 วัตต์ เครื่องส่งวิทยุชุมชนต้นแบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผ่านมาตรฐานและได้รับการยอมรับจาก กสทช.

ภาษาไทยใช้ง่ายแค่ปลายนิ้ว ด้วย "ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์"

ภาษาไทยใช้ง่ายแค่ปลายนิ้ว ด้วย "ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์" ภาษาไทยใช้ง่ายแค่ปลายนิ้ว ด้วย "ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์" พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ ทั้งในระบบ iOS Android และ Windows Mobile

โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา Family Folder Collector (FFC)

โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวแบบพกพา Family Folder Collector (FFC) โปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลสุขภาพและอนามัยของคนไทย

ระบบตรวจเพศดักแด้หนอนไหมความแม่นยำสูงด้วยแสง

ระบบตรวจเพศดักแด้หนอนไหมความแม่นยำสูงด้วยแสง หนึ่งในโครงการหลัก“ระบบอัจฉริยะไหมไทย (SMART THAI SILK)” ที่มีการนำไปใช้งานแล้ว ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี และนครราชสีมา

เรื่องเด่นเนคเทคเพื่อสังคม

ผลของโครงการที่เนคเทคดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านไอทีให้กับสังคมและเยาวชน

เรื่องเด่นทั้งหมด
ประกาศผลสุดยอดผลงาน มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15

ประกาศผลสุดยอดผลงาน มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่กับมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 หรือ Thailand IT Contest Festival 2016

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 หรือ Thailand IT Contest Festival 2016 เริ่ม 15-17 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค

โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ต่อยอดไอเดียคนรุ่นใหม่...ใช้ได้จริง

โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ต่อยอดไอเดียคนรุ่นใหม่...ใช้ได้จริง ไทยพาณิชย์จับมือเนคเทค เดินหน้าโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” สนับสนุนการต่อยอดพัฒนาผลงานเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคนพิการ : กรณีศึกษาพระราชทานในจังหวัดนราธิวาส

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคนพิการ : กรณีศึกษาพระราชทานในจังหวัดนราธิวาส เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคนพิการ : กรณีศึกษาพระราชทานในจังหวัดนราธิวาส

หน่วยวิจัย