แผนที่ชมนิทรรศการ และห้องปฏิบัติการวิจัย
(NECTEC Open House Self-guided Map)

บริเวณชั้น 1
บริเวณชั้น 2,4 และ 6
กำหนดการประชุมประจำปี

18 มิถุนายน 2546 19 มิถุนายน 2546 20 มิถุนายน 2546 21 มิถุนายน 2546 22 มิถุนายน 2546

วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2546
15.00 น.
 • แขกผู้มีเกียรติประจำที่นั่ง ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้บัญชาการตำรวจภูธร นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะฯ เฝ้ารับเสด็จ
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เข้าสู่ที่ประทับ
 • นายสันทัด สมชีวิตา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
 • นายไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายเอกสารประกอบการประชุม
 • นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กราบบังคมทูลรายงาน
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • เสด็จพระราชดำเนินไปตัดแถบแพรเปิด อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้
 • เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา
 • เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 • เสวยพระกระยาหารค่ำ ณ ห้อง Board Room
 • ได้เวลาอันสมควร เสด็จฯ พระราชดำเนินกลับ
xxxxxxxxxxxxx
สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55