ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน

Share on Facebook
thaischoollunch2

ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอัตโนมัติ

เด็กๆ ในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า การเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่าง แต่สิ่งสำคัญที่ขาดเสียไม่ได้ คือ การได้รับอาหารครบ 5 หมู่ การขาดสารอาหารที่สำคัญ เป็นสาเหตุให้โตช้า เจ็บป่วยบ่อย ความสามารถในการเรียนรู้ช้า หรือเด็กบางคนได้รับสารอาหารไขมันมากเกินไป ทำให้เกิดโรคอ้วน การจัดอาหารให้เด็กๆ รับประทานไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแต่ละโรงเรียนมีเด็กๆ อยู่หลายช่วงอายุ และวัตถุดิบในการจัดทำอาหารก็ขึ้นอยู่กับภูมิภาค พวกเราเล็งเห็นความสำคัญกับการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กๆ จึงได้จัดทำระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอัตโนมัติ ระบบนี้จะจัดบริการอาหารให้ครบคน ครบวัน และให้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมตามแต่ละวัย ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงมัธยม ทำให้คุณครูผู้ดูแลด้านโภชนาการของโรงเรียนสามารถจัดการอาหารให้เด็กๆ ได้อย่างง่าย เพียงแค่คลิ๊กเลือกช่วงอายุ คุณครูก็จะได้เมนูที่ต้องการ สะดวกสบาย

ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ พัฒนาขึ้นโดยห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลสัญญาณชีวการแพทย์ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

การใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกสำหรับอาหารได้ 2 รูปแบบ คือเลือกแนะนำทั้งสำรับ หรือแนะนำอาหารเพิ่มในสำรับที่ผู้ใช้งานคิดเองเพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการตามเกณฑ์ และเงื่อนไข สำหรับระบบจะทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้สถาบันโภชนาการสามารถแก้ไข เพิ่มข้อมูลอาหารใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถสามารถวางแผนการจัดการสำรับอาหารกลางวันล่วงหน้า แถมยังสามารถแชร์สำรับอาหารให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้อีกด้วย

ปัจจุบันได้มีการนำไปใช้งานในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สนใจสามารถใช้งานได้ที่ http://sizethailand.org/lunch/


ผู้พัฒนาและวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลสัญญาณชีวการแพทย์ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ