เทคโนโลยีหัววัดความชื้นและอุณหภูมิในไซโลอบข้าว
งานประชาสัมพันธ์

 

tmec_003

หัววัดความชื้นทั่วไปที่ใช้ตามโรงสีข้าวเป็นการใช้วิธีสุ่มเมล็ดข้าวมาบดให้ละเอียดก่อนการตรวจวัด ทำให้ไม่ทราบค่าที่ไม่แน่นอน หากนำเมล็ดข้าวแต่ละสายพันธุ์ซึ่งมีความชื้นไม่เท่ากัน ผ่านขั้นตอนของการสีข้าว ข้าวเปลือกที่มีความชื้นต่ำมีจำนวนข้าวหักมาก แต่ถ้าข้าวเปลือกที่มีความชื้นมาก เมล็ดข้าวก็จะป่น จึงต้องนำข้าวเปลือกไปตากแดดหรืออบเพื่อลดความชื้นก่อนผ่านขั้นตอนการกระเทาะเปลือก

การพัฒนา หัววัดความชื้นและอุณหภูมิ ในไซโลอบข้าว เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการตรวจวัดความชื้นของข้าวเปลือกก่อนผ่านขั้นตอนการสีข้าว โดยจะฝังไมโครอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมไว้ในอุปกรณ์ ทำให้วัดความชื้นในช่วง 10-80% และอุณหภูมิ 20-100 C สามารถวัดค่าได้ต่อเนื่องและอ่านผลได้ทันที ช่วยให้ข้าวที่ได้หลังการสีข้าวมีคุณภาพดี เต็มเมล็ด ช่วยลดการเอาเปรียบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เมื่อใช้หัววัดนี้ความชื้นของข้าวเปลือกขณะซื้อขายหน้าโรงสี อีกทั้งช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย

tmec_002

บริษัท International Rice Engineering จังหวัดปทุมธานี ให้ความร่วมมือในการช่วยนำหัววัดความชื้นและอุณหภูมิไปทดสอบ และ มีการนำไปทดสอบในไซโลอบข้าวที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วิจัยและพัฒนาโดย ดร.อัมพร โพธิ์ใย และดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


สอบถามข้อมูลได้ที่....

ดร.อัมพร โพธิ์ใย
โทรศัพท์: 038-857-100-9 ต่อ 111

ดร.สุวัฒน์ โสภิตพันธ์
โทรศัพท์: 038-857-100-9 ต่อ 201