เอกสารนำเสนอ

แสดง # 
ประชุมระดมความคิดเห็นต่อมูลค่าตลาด ทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม Mobile Application ของประเทศไทยปี 2553-2554 ประชุมระดมความคิดเห็นต่อมูลค่าตลาด ทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม Mobile Application ของประเทศไทยปี 2553-2554
สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปี 2553 และ ประมาณการปี 2554 สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2553 และ ประมาณการปี 2554
สรุปผลการสำรวจตลาดสื่อสาร ปี 2553 และ ประมาณการปี 2554 สรุปผลการสำรวจตลาดสื่อสาร ปี 2553 และ ประมาณการปี 2554
สรุปผลการสำรวจตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี 2553 และ ประมาณการปี 2554 สรุปผลการสำรวจตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี 2553 และ ประมาณการปี 2554
สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2552 และ ประมาณการปี 2553 สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2552 และ ประมาณการปี 2553
Thailand ICT Market 2009 and Outlook 2010 Thailand ICT Market 2009 and Outlook 2010
รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2552 รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2552
สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2551 สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2551
แผนที่สนับสนุนการพัฒนา RFID สำหรับประเทศไทย แผนที่สนับสนุนการพัฒนา RFID สำหรับประเทศไทย
รายงานผลการสำรวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  ประจำปี 2549 รายงานผลการสำรวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ประจำปี 2549