ผลงานวิจัยเด่น

SafeMate ระบบประเมินการขับขี่ด้วยสมาร์ตโฟน

safemate


SafeMateเป็นระบบที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน เป็นเครื่องมือในการวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ เน้นความสะดวก ใช้งานง่าย เข้าถึงง่าย และต้นทุนต่ำ โดยจะใช้ เซ็นเซอร์ที่มีอยู่แล้วบนสมาร์ตโฟน มาใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพ เซ็นเซอร์ที่ใช้เรียกว่า Accelerometer sensor หรือ เซ็นเซอร์วัดอัตราเร่งเพื่อมาตรวจวัดการเคลื่อนไหวของยานพาหนะที่ได้วางโทรศัพท์สมาร์ตโฟนไว้ เหตุการณ์ในการขับขี่ที่สามารถตรวจจับได้คือ การเร่ง เบรก กะทันหัน เปลี่ยนเลน และเลี้ยวกะทันหัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อจบการใช้งานระบบจะคำนวณคะแนนความปลอดภัยในการขับขี่ และแจ้งผลให้ผู้ใช้งานทราบ รวมถึงแจ้งเตือนแบบ real-time เมื่อมีเหตุการณ์ในการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย และเสนอคำแนะนำเพื่อปรับปรุงการขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ (ICCRU)
โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2218

เทคนิคการตรวจวัดไกลโคโปรตีน NS1 ด้วยเชื้อไวรัสไข้เลือดออก

sers-chip

เทคนิคการตรวจวัดไกลโคโปรตีน NS1 จากเชื้อไวรัสไข้เลือดออกด้วยวิธีเชิงแสงแบบรามานที่นำเสนอในงานวิจัยนี้ใช้แผ่นรองรับชนิดพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน (SERS) แบบโลหะเงิน ที่ผ่านกรรมวิธีการเคลือบผิวหน้าด้วยกระบวนการสปัตเตอริ่งซึ่งเป็นการเคลือบทางฟิสิกส์ มีประสิทธิภาพการขยายสัญญาณที่สูงถึง 108 เท่า ลักษณะของแท่งเงินที่ได้มีรูปร่างคงที่ทำให้สารที่ต้องการตรวจวัดสามารถกระจายที่พื้นผิวได้ง่าย เพิ่มพื้นที่ผิวทำให้สารตัวอย่างสามารถสัมผัสกับแท่งนาโนได้ปริมาณมากขึ้น จึงทำให้เกิดการขยายสัญญาณได้ดี โดยแผ่นรองรับจะถูกเกาะติดด้วยขั้นตอนการจับกันทางวิทยาภูมิคุ้มกันระหว่างไกลโคโปรตีน NS1 และแอนติบอดีต่อไกลโคโปรตีน NS1 ที่เคลือบด้วย Self Assembly Monolayer (SAM) ซึ่งจะเกิดเป็นสารประกอบชนิดใหม่การแปลผลช่วงความยาวคลื่นที่ได้จากการตรวจหาไกลโคโปรตีนชนิด NS1 ในซีรั่มผู้ป่วยด้วยชิปขยายสัญญาณรามานนี้ นำมาเปรียบเทียบกับช่วงความยาวคลื่นของไกลโคโปรตีน NS1 ที่เกิดจากการสร้างฐานข้อมูลของสัญญาณรามาน โดยสัญญาณดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งผลการตรวจหานี้จะบ่งชี้ว่าในซีรั่มผู้ป่วยมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกและเมื่อรวมกับการตรวจทางคลินิกจะสามารถวินิจฉัยว่าผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกได้

เชิญสัมผัสและทดลองใช้ได้ ในงาน NAC2014
31 มีนาคม-3เมษายน 2557
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ปทุมธานี

Colorful Photovoltaic เซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดสีสันสวยงาม

solar001

Colorful PV เป็นการนำเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกมาพัฒนา โดยทำให้มีสีสันสวยงามเพื่อเหมาะกับการใช้งานเป็น BIPV ซึ่งการทำให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีสีสันสวยงามนั้นสามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น ใช้กระจกสีเป็น Back sheet หรือการใช้ชั้น PVB สีร่วมกับโครงสร้าง แล้วนำไป Laminate เพื่อให้ทนต่อความชื้นในสภาวะการใช้งานจริง โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์แบบ BIPV ชนิดสีโปร่งแสง (Colorful PV) จะประกอบด้วย Cover Glass / EVA / Cells / Color PVB / Back Glass

จากการทดสอบการทำงานของต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบ BIPV ชนิดสีโปร่งแสง พบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบมีค่ากำลังไฟฟ้า 150 Wวัตต์ และเมื่อทำการวัดสเปกตรัมแสงพบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบสามารถกรองแสงในย่าน UV ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์มากที่สุดได้กว่า 100% และสามารถกรองความร้อนจากรังสีอินฟราเรดได้มากกว่า 50% จากคุณสมบัติของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบสามารถนำไปแทนกระจกอาคาร นอกจากสามารถผลิตไฟฟ้าได้แล้วยังสามารถป้องกันรังสี UV และลดความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารได้เป็นอย่างดี

เชิญสัมผัสและทดลองใช้ได้ ในงาน NAC2014
31 มีนาคม-3เมษายน 2557
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ปทุมธานี

ระบบตรวจวัดน้ำเพื่อการเกษตร แบบอัตโนมัติด้วยมัลติอีสเฟตเซ็นเซอร์

iseftbanner

เป็นระบบแบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวัดเชิงปริมาณในสารละลายที่ใช้ฐานเทคโนโลยีของ Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) รองรับการพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมี สามารถตรวจวัดค่าพีเอช (pH) ค่าไนเตรท (Nitrate) และอุณหภูมิ (Temperature) ในสารละลายแบบอัตโนมัติ

ระบบสำคัญ

 • ระบบ Flow Injection Analysis มีโปรแกรมสำหรับปรับเทียบค่าด้วยตัวเอง (Self Calibration) ซึ่งสามารถ Calibration หัววัดแต่ละชนิดได้เองตามรอบเวลาที่ตั้งโปรแกรมไว้ ทำให้สามารถเก็บข้อมูลการวัดค่าได้ค่าต่อเนื่องแม่นยำ
 • เซ็นเซอร์ทางเคมีและชีวภาพที่เป็น Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) ซึ่งได้เปรียบเซนเซอร์ชนิดอื่นๆ เพราะมีขนาดเล็กและมีความไวในการตรวจวัดสูง
 • สามารถพัฒนาเป็นระบบของไหลขนาดเล็ก (Microfluidic) โดยการฝัง ISFET ลงไป ระบบแบบนี้จะมีประโยชน์อย่างสูงในการลดปริมาณการใช้สาร ทั้งที่เป็นสารในการทำ Calibration และสารในการตรวจวัด

จุดเด่นของเทคโนโลยี

ตัวทรานสดิวเซอร์เป็นอุปกรณ์ ISFET ตอบสนองต่อการวัดได้อย่างอย่างรวดเร็วแม่นยำ ความทนทานสูง ขนาดเล็ก ผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบเดียวกับ CMOS สามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากภายในประเทศ ที่ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิก เทคโนโลยีการสังเคราะห์โพลิเมอร์ สำหรับสร้างเป็น sensing membrane เพื่อตรวจวัดไอออนชนิดต่างๆ ในสารละลาย ระบบ Flow Injection Analysis (FIA) พัฒนาโดย บริษัทบางกอกไฮท์แลป ระบบนี้ทำให้สามารถทำการตรวจวัดได้อย่างอัตโนมัติ ชาญฉลาด แม่นยำ ง่ายและเหมาะสมสำหรับผู้ใช้กลุ่มต่างๆ

สนใจ ทำอย่างไรดี

หากท่านสนใจบริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 038-857-100...9
โทรสาร 038-857-175
website: http://tmec.nectec.or.th

CopyCat ระบบตรวจสอบลิขสิทธ์ ผลงานวิชาการและวิทยานิพนธ์

copycat

ได้ยินชื่อนี้แล้วอย่าพึ่งคิดว่าเป็นการทำโคลนนิ่งเจ้าแมวเหมียวนะครับ แต่เป็นเครื่องมือใช้สำหรับจับแมวขโมย ที่ชอบคัดลอกผลงานของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านวิชาการ วิทยานิพนธ์ หรือวรรณคดี เจ้าตัวนี้จะตามไปจับมาให้หมด

เพราะโลกเทคโนโลยีที่วิ่งเร็วล้ำหน้าทุกวันทำให้การขโมยคัดลอกผลงานผู้อื่นทำได้ง่ายแค่ไม่กี่คลิ๊ก ทำให้เป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับมหาวิทยาลัยที่ต้องตรวจสอบงานเขียนนักศึกษาได้ทันท่วงที CopyCat จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคณาจารย์ใช้สำหรับตรวจสอบลิขสิทธ์ได้อย่างรวดเร็ว

การกำเนิด CopyCat

ปี 2553 ได้ถือกำเนิดดุ๊บดิ๊บ (DupDip) มาใช้ตรวจสอบข้อเขียนผลงานน้องๆ ที่ส่งเข้าประกวดในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย โดยใช้ตรวจสอบโครงงานที่ส่งเข้าแข่งขัน ในปี 2554 DupDip ได้เปลี่ยนชื่อเป็น CopyCat โดยได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ตรวจจับการโจรกรรมวรรณกรรม และตรวจสอบวิทยานิพนธ์

CopyCat คืออะไร

คือระบบที่ช่วยตรวจสอบการคัดลอกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จัดเก็บในคลังข้อมูลแบบอัตโนมัติบนโลกออนไลน์ ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบเอกสาร เหมาะสำหรับผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารทั่วไป สถานศึกษา อาจารย์ นิสิต/นักศึกษา รับรองความถูกต้องของภาษาไทยได้กว่าร้อยละ 95

คุณสมบัติเด่น

copycat001

 • แสดงเปอร์เซ็นต์ และแถบสี ที่คล้ายกัน
 • รองรับการตรวจเอกสารทั้ง txt, doc, docx, pdf และ odt
 • สนับสนุนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • สามารถตรวจสอบเอกสารที่ถูกดัดแปลง/แก้ไข บางส่วนได้
 • สามารถตรวจสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • สามารถตรวจสอบเอกสารกับคลังข้อมูลจำเพาะ

ประโยชน์

 • ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • มีการทำงานในรูปแบบ รับ-ให้ บริการ และพัฒนาเป็นลักษณะเว็บแอปพลิเคชั่น
 • ลดความยุ่งยาก ประหยัดเวลาในการตรวจสอบการคัดลอกเอกสาร
 • ลดปัญหาในการละเมิดลิขสิทธิ์การคัดลอกเอกสาร และช่วยป้องปรามผู้วิจัยไม่ให้มีการคัดลอกผลงานวิจัยบุคคลอื่น
 • ป้องกันการคัดลอกเอกสารจากนักศึกษาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

บริการฟรีออนไลน์

สำหรับมหาวิทยาลัย

สำหรับบุคคลทั่วไป

บริการฟรีออนไลน์ อื่นๆ

CopyAlert เป็นระบบติดตามการคัดลอกเนื้อหาเว็บอัตโนมัติ จะคอยเฝ้าระวังและติดตาม พร้อมทั้งแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ และเว็บ เมื่อเนื้อหาบนเว็บถูกคัดลอกไปโดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา เพื่อช่วยนักเขียนคอยติดตามเฝ้าระวังเนื้อหาของตนเองว่าถูกใครขโมยคัดลอกไปโดยไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา

MyCat ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ

สนใจ ทำอย่างไรดี

CopyCat เป็นงานวิจัยที่พร้อมใช้ และเป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของเนคเทค
หากท่านสนใจบริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2229-2232
โทรสาร 02-564-6872