ผลงานวิจัยเด่น

เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา

AflaSense

 

เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา เป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจวัดเชื้อที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน ที่ให้ผลการตรวจวัดรวดเร็ว ขนาดเล็กพกพาสะดวกและมีต้นถูกการผลิตต่ำ โดยนำเทคนิคการตรวจวัดแบบปฏิกริยาเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าเคมีมาใช้ในการตรวจวัดสารอะฟลาทอกซินเป็นครั้งแรก กระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากปฏิกริยาดังกล่าวจะถูกคำนวณเป็นความเข้มข้นของสารอะฟลาทอกซินและแสดงผลผ่านจอแสดงผลบนตัวเครื่องอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยใช้งานร่วมกับขั้วไฟฟ้ากราฟิน (Graphene-Base Strip) แบบใช้แล้วทิ้งที่สร้างโดยเทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology) ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารปนเปื้อนอะฟลาทอกซินที่มีประสิทธิภาพและความไวสูง ใช้เวลาเวลาในการวิเคราะห์ทั้งระบบประมาณ 1 ชั่วโมงซึ่งสามารถร่นระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์โดยวิธีมาตรฐานด้วยเครื่อง HPLC ที่ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นานถึง 8 ชั่วโมง และลดต้นทุนในการตรวจผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหารแต่ละครั้งโดยวิธีมาตรฐานด้วยเครื่อง HPLC ใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อควบคุมการใช้งานเครื่อง และยังสามารถพกพาตรวจวิเคราะห์ได้ที่ห้องแล็ปของโรงงาน โรงเก็บวัตถุดิบเพื่อการผลิตได้ ไม่จำเป็นต้องส่งตัวอย่างไปตรวจอีกต่อไป

การประยุกต์ใช้งาน

เทคโนโลยีนี้อาจนำไปใช้ในทางการแพทย์ เช่น ในสถานประกอบการพยาบาล หรือสถานีอนามัยที่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นของการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อราที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน ซึ่งเทคโนโลยี AflaSense ที่พัฒนาขึ้นมาถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานนอกสถานที่ จึงสามารถให้ข้อมูลทางการแพทย์ในการกระบวนการวินิจฉันโรคที่แม่นยำ สำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักสาธารณสุขศาสตร์เพื่อศึกษาและวางมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อราที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน ในผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหารนี้ได้อีกด้วย รวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไปยังผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายชุดตรวจในอาหารด้วย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวัฒณสิทธิ์ พิมเพา
ห้องปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลจุลภาค
หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2135
e-mail

 

เทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัดด้วย Solar Pump Inverter

solar-pump

 

เทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัดด้วย Solar Pump Inverter เป็นต้นแบบอินเวอเตอร์ขับปั๊มน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยอินดักชั่น มอเตอร์แบบ PSC 220Vac เฟสเดี่ยว ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้วิจัยและพัฒนาขึ้น ด้วยการนำไปใช้กับแผงโซล่าร์ที่สามารถแปลงพลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า ผ่านไปยังอินเวอเตอร์ที่พัฒนาขึ้นนี้เพื่อไปขับเคลื่อนมอเตอร์ปั้มน้ำ จึงทำให้ลดค่าใช้จ่ายของระบบปั๊มน้ำแบบเดิมที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไปกับเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ปั้มน้ำ

คุณลักษณะเด่น

 • Energy optimization มีวงจรปรับเร่งแรงดัน ร่วมกับอัลกอริทึมการหาจุดที่มีพลังงานสูงสุด (Advanced MPPT: Maximum PowerPoint Tracking) จึงทำให้มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดในทุกช่วงความเข้มแสงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 • PV panel flexible รองรับจำนวนแผงโซล่าร์ได้ตั้งแต่ 2-10 แผง (ขึ้นกับขนาดมอเตอร์ปั๊มน้ำที่เลือกใช้) โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดอินเวอเตอร์
 • Multi-phase drive ครอบคลุมการใช้งานกับมอเตอร์ 1-2-3 เฟส
 • Output Induction motor แบบ PSC หรือ 3 เฟส 220VAC ขนาด 0.5 – 3 แรงม้า
 • Surge protection มาตรฐานป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า IEC61000-4-5
 • IP protection มาตรฐานกันฝุ่นกันน้ำ IP55

มีการนำอินเวอเตอร์ในระบบ Solar Pump Inverter ไปใช้ในโครงการชาวนาอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 แสน เป็นการผันน้ำจากคลองส่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่คลองไส้ไก่หรือคลองพักน้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรรมในโครงการกว่า 100 ไร่ ด้วยปั๊มน้ำพญานาค 3 แรงม้า ใช้พลังงานจากแผงโซล่าร์ 285 วัตต์ จำนวน 10 แผง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับระบบปั๊มน้ำแบบเดิมกว่า 100,000 บาทต่อปี

สิทธิบัตร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 1201005105 “วิธีการหยุดจ่ายกระแสหรือตัดการทำงานของอินเวอเตอร์แบบสองกิ่งวงจรหรือสามกิ่งวงจร เพื่อขับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบคาปาซิเตอร์รันที่มีโอเวอร์โหลดสวิตช์ต่ออยู่ในขั้วร่วม”


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุทัศน์ ปฐมนุพงศ์
ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบอุตสาหกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2549

โปรแกรมสายวัด

โปรแกรมการวัดขนาดอาหารสัตว์น้ำเพื่อการควบคุมคุณภาพ

ปํญหาสำคัญสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารเม็ดสำหรับสัตว์น้ำ คือ การวัดขนาดอาหารเม็ดให้มีขนาดได้มาตรฐาน เท่ากันทุกเม็ด ซึ่งอาหารแต่ละเม็ดนั้นมีขนาดเล็กมาก ขั้นตอนการวัดค่อนข้างยุ่งยากโดยเริ่มจากการสุ่มวัดขนาดอาหารเม็ดด้วยเวอร์เนียทีละเม็ด เสร็จแล้วบันทึกข้อมูลในโปรแกรม excel เพื่อคำนวณขนาดว่าได้ตามมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตล่าช้า

ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีภาพ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงพัฒนา โปรแกรมการวัดขนาดอาหารสัตว์น้ำเพื่อการควบคุมคุณภาพ หรือเรียกสั้นๆ ว่า โปรแกรมสายวัด

โปรแกรมสายวัดทำงานร่วมกับสแกนเนอร์ ใช้เทคโนโลีภาพมาช่วยในการวัดขนาด โดยคำนวณจากภาพสแกนได้ว่าอาหารเม็ดนั้นขนาดได้มาตรฐานสำหรับสัตว์น้ำแต่ละรุ่นหรือไม่ นอกจากใช้ควบคุมการผลิตแล้ว โปรแกรมยังมีระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรในระบบผลิตได้อีกด้วย

คุณสมบัติ

โปรแกรมการวัดขนาดอาหารสัตว์น้ำเพื่อการควบคุมคุณภาพ

 • สามารถวัดอาหารเม็ดที่มีขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถวัดด้วยมือได้
 • สามาถวัดได้พร้อมกันตั้งแต่ 100-800 เม็ด
  (ขึ้นอยู่กับขนาดของอาหารเม็ด)
 • สามารถทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ได้

จุดเด่น

 • ทำงานร่วมกับสแกนเนอร์ได้ทุกรุ่น
 • ใช้งานง่าย โปรแกมสามารถสแกน และวัดขนาดได้ทันที
  เพียงแค่เทอาหารใส่ถาด
 • ประมวลผลรวดเร็ว ด้วยเวลาเพียง 2-3 นาที
 • ควบคุมคุณภาพการวัดได้ตามมาตรฐานทุกเม็ด

กลุ่มผู้ใช้งาน

บริษัทผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณรุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย
ห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
e-mail: e-mail rungkarni
โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2251

SafeMate ระบบประเมินการขับขี่ด้วยสมาร์ตโฟน

safemate

SafeMateเป็นระบบที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน เป็นเครื่องมือในการวัดระดับความปลอดภัยในการขับขี่ เน้นความสะดวก ใช้งานง่าย เข้าถึงง่าย และต้นทุนต่ำ โดยจะใช้ เซ็นเซอร์ที่มีอยู่แล้วบนสมาร์ตโฟน มาใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพ เซ็นเซอร์ที่ใช้เรียกว่า Accelerometer sensor หรือ เซ็นเซอร์วัดอัตราเร่งเพื่อมาตรวจวัดการเคลื่อนไหวของยานพาหนะที่ได้วางโทรศัพท์สมาร์ตโฟนไว้ เหตุการณ์ในการขับขี่ที่สามารถตรวจจับได้คือ การเร่ง เบรก กะทันหัน เปลี่ยนเลน และเลี้ยวกะทันหัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อจบการใช้งานระบบจะคำนวณคะแนนความปลอดภัยในการขับขี่ และแจ้งผลให้ผู้ใช้งานทราบ รวมถึงแจ้งเตือนแบบ real-time เมื่อมีเหตุการณ์ในการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย และเสนอคำแนะนำเพื่อปรับปรุงการขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ (ICCRU)
โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2218

เทคนิคการตรวจวัดไกลโคโปรตีน NS1 ด้วยเชื้อไวรัสไข้เลือดออก

sers-chip

เทคนิคการตรวจวัดไกลโคโปรตีน NS1 จากเชื้อไวรัสไข้เลือดออกด้วยวิธีเชิงแสงแบบรามานที่นำเสนอในงานวิจัยนี้ใช้แผ่นรองรับชนิดพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน (SERS) แบบโลหะเงิน ที่ผ่านกรรมวิธีการเคลือบผิวหน้าด้วยกระบวนการสปัตเตอริ่งซึ่งเป็นการเคลือบทางฟิสิกส์ มีประสิทธิภาพการขยายสัญญาณที่สูงถึง 108 เท่า ลักษณะของแท่งเงินที่ได้มีรูปร่างคงที่ทำให้สารที่ต้องการตรวจวัดสามารถกระจายที่พื้นผิวได้ง่าย เพิ่มพื้นที่ผิวทำให้สารตัวอย่างสามารถสัมผัสกับแท่งนาโนได้ปริมาณมากขึ้น จึงทำให้เกิดการขยายสัญญาณได้ดี โดยแผ่นรองรับจะถูกเกาะติดด้วยขั้นตอนการจับกันทางวิทยาภูมิคุ้มกันระหว่างไกลโคโปรตีน NS1 และแอนติบอดีต่อไกลโคโปรตีน NS1 ที่เคลือบด้วย Self Assembly Monolayer (SAM) ซึ่งจะเกิดเป็นสารประกอบชนิดใหม่การแปลผลช่วงความยาวคลื่นที่ได้จากการตรวจหาไกลโคโปรตีนชนิด NS1 ในซีรั่มผู้ป่วยด้วยชิปขยายสัญญาณรามานนี้ นำมาเปรียบเทียบกับช่วงความยาวคลื่นของไกลโคโปรตีน NS1 ที่เกิดจากการสร้างฐานข้อมูลของสัญญาณรามาน โดยสัญญาณดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งผลการตรวจหานี้จะบ่งชี้ว่าในซีรั่มผู้ป่วยมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกและเมื่อรวมกับการตรวจทางคลินิกจะสามารถวินิจฉัยว่าผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกได้

เชิญสัมผัสและทดลองใช้ได้ ในงาน NAC2014
31 มีนาคม-3เมษายน 2557
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ปทุมธานี