ผลงานวิจัยเด่น

ระบบการบันทึกข้อมูลต้นยูคาลิปตัส ระบบการบันทึกข้อมูลต้นยูคาลิปตัส   ยูคาลิปตัส เป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จากการนำส่วนของลำต้น เนื้อไม้ และใบ มาแปรรูปให้เกิดรายได้ โดยทั่วไปการปลูกพืชชนิดนี้ต้องใช้พื้นที่ในการปลูกขนาดใหญ่ การดูแลเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ผลผลิตตรงกับความต้องการใช้งาน ย...
Tamis ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทย Tamis ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทย   TAMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา (Thailand Argiculture Mobilie Information System) เป็นระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการเกษตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และรวบรวมข้อมูลไว้เป็นศูนย์กลาง สะดวกต่อการนำมาใช้งาน ใช้ร่วมกับอุปกรณ์แท็บเล็ต...
เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา   เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพา เป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจวัดเชื้อที่สร้างสารอะฟลาทอกซิน ที่ให้ผลการตรวจวัดรวดเร็ว ขนาดเล็กพกพาสะดวกและมีต้นถูกการผลิตต่ำ โดยนำเทคนิคการตรวจวัดแบบปฏิกริยาเคมีไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าเคมีมาใช้ในการต...
เทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัดด้วย Solar Pump Inverter เทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัดด้วย Solar Pump Inverter   เทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัดด้วย Solar Pump Inverter เป็นต้นแบบอินเวอเตอร์ขับปั๊มน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยอินดักชั่น มอเตอร์แบบ PSC 220Vac เฟสเดี่ยว ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้วิจัยและพัฒนาขึ้น ด้วยการนำไปใช้กับแ...
โปรแกรมสายวัด โปรแกรมสายวัด ปํญหาสำคัญสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารเม็ดสำหรับสัตว์น้ำ คือ การวัดขนาดอาหารเม็ดให้มีขนาดได้มาตรฐาน เท่ากันทุกเม็ด ซึ่งอาหารแต่ละเม็ดนั้นมีขนาดเล็กมาก ขั้นตอนการวัดค่อนข้างยุ่งยากโดยเริ่มจากการสุ่มวัดขนาดอาหารเม็ดด้วยเวอร์เนียทีละเม็ด เส...