คณะนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมเนคเทค

คณะนักศึกษา เข้าชมวีดิทัศน์ภาพรวมอุทยานวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ปรีชา

คณะนักศึกษา เข้าชมวีดิทัศน์ภาพรวมอุทยานวิทยาศาสตร์

นักวิจัยของเนคเทค บรรยายเรื่อง อาร์เอฟไอดี

คณะอาจารย์และนักศึกษากำลังสนใจ

เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องโอเพนซอร์สจากนักวิจัยเนคเ

เสร็จสักที ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ