มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เยี่ยมชม

มาลงชื่อกันแต่เช้า

มาลงชื่อกันแต่เช้า

คุณวสันต์ นักวิจัย ศอ. บรรยายเรื่องเทคโนโลยีช่วยเด

คุณวสันต์ นักวิจัย ศอ. บรรยายเรื่องเทคโนโลยีช่วยเด

คณะอาจารย์และนักศึกษา มีความสนใจอย่างมาก

คณะอาจารย์และนักศึกษา มีความสนใจอย่างมาก

คณะอาจารย์และนักศึกษา มีความสนใจอย่างมาก

คณะอาจารย์และนักศึกษา มีความสนใจอย่างมาก

คุณพรชัย นักวิจัย ศอ. บรรยายเรื่อง LearnSquare

คณะอาจารย์และนักศึกษา กำลังฟังการบรรยายเรื่อง Lear

คณะอาจารย์และนักศึกษา กำลังฟังการบรรยายเรื่อง Lear

สงสัยได้ความรู้ดีๆ ไปประยุกต์ใช้งาน

คณะอาจารย์กล่าวขอบคุณนักวิจัยเนคเทค

มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบของที่ระลึกแก่เนคเทค

เนคเทคมอบของที่ระลึกแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะอาจารย์มหาวิทบาลัยราชภัฎ อุบลราชธานี กล่าวขอบคุ

มหาวิทบาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกแก่เนคเ

เนคเทคมอบของที่ระลึกแก่มหาวิทบาลัยราชภัฎอุบลราชธาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึ

มหาวิทบาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที