Logo - NECTEC and MPS
หน้าแรก
ผลงานวิจัย
อบรมสัมมนา
กิจกรรมองค์กร
เหตุการณ์สำคัญ
สถานีวิทยุ
สถานีโทรทัศน์
เกี่ยวกับเรา
Help - ช่วยเหลือ
Link
TV :

TV3 : TV5 : TV7 : TV9 : TV11 : ITV : TTV : UBC : Nation : T-Ch :

RADIO :
IT100.5
Thaimisc Radio
Click Radio
Atime Media
Sky High Network
Sport Radio 99.0
Easy FM 105.5
download
Download Real Player
Download Windows Media
Download QuickTime
 
หมายกำหนดการและกำหนดการ
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
วันที่
 
รายการ
พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 
8 มิ.ย. 2549
17.00 น.
รับชมวิดีโอ

พระราชกุศลทักษิณานุปทาน
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย (1h32m6s)

พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม
 
 
 9 มิ.ย. 2549
10.00 น.
รับชมวิดีโอ

พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม และเสด็จออกมหาสมาคม ถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม (3h18m3s)

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 
 9 มิ.ย. 2549
19.00 น

รับชมวิดีโอ

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง (59m3s)
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 
 10 มิ.ย. 2549
17.00 น.
รับชมวิดีโอ
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย (2h45m59s)
พิธีจุดพลุดอกไม้ไฟ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จากกลางลำน้ำเจ้าพระยา

 
 10 มิ.ย. 2549
21.00 น.
รับชมวิดีโอ
พิธีจุดพลุดอกไม้ไฟ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จากกลางลำน้ำเจ้าพระยา (43m49s)

พิธีจุดพลุดอกไม้ไฟ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ ราชตฤนมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง)

 
11 มิ.ย. 2549
21.00 น.
รับชมวิดีโอ  พิธีจุดพลุดอกไม้ไฟ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ ราชตฤนมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) (50m21s)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

 
12 มิ.ย. 2549
13.30 น.

รับชมวิดีโอ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม (2h28m1s)
ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ

 
12 มิ.ย. 2549
17.00 น.
รับชมวิดีโอ

ทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ราชนาวิกสภา และหอประชุมกองทัพเรือ (3h58m39s)

ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

 
13 มิ.ย. 2549
19.30 น.
รับชมวิดีโอ ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร (ตอนที่ 1) (1h22m7s)

ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

 
13 มิ.ย. 2549
รับชมวิดีโอ ถวายพระกระยาหารค่ำแด่พระประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร (ตอนที่ 2) (1h56m30s)
งานแสดงมัลติมีเดีย และพลุเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีครองราชย์ ณ บริเวณทะเลสาบเมืองทองธานี

 
17 มิ.ย. 2549
รับชมวิดีโอ งานแสดงมัลติมีเดีย และพลุเฉลิมพระเกียรติ 60 ปีครองราชย์ ณ บริเวณทะเลสาบเมืองทองธานี
รายการเฉลิมพระเกียรติฯ ประมวลภาพพระราชพิธี และการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 
18 มิ.ย. 2549
รับชมวิดีโอ รายการเฉลิมพระเกียรติฯ ประมวลภาพพระราชพิธี และการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 
http://www.sizethailand.org/
ผู้รับผิดชอบ งานผลิตสื่อประสม โทร. 02-564-6900 ต่อ 2603-6
ติดต่องานผลิตสื่อประสม

เนคเทคเป็นองค์กรของ รัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หาก ท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเนคเทค
โปรดแจ้งให้เนคเทคทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พุทธศักราช 2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.0-2564-6900 ต่อ 2346-55

Mail to Web Master