โรงเรียนในสังกัดกรมอาชีวศึกษาที่โอนย้ายจากเครือข่าย SchoolNet ไปเชื่อมต่อกับกระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ซ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วิทยาลัยพณิชยการบางนา 57/471 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ถนนสนามบิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร 104 ม.7 ถ.กำแพงเพชร-พิจิตร ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง   เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 67 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ 271 ม.14 ถ.แพงไทย ต.หนองไผ่   ชุมแพ ขอนแก่น 40130
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 191 ม.13 ต.นายายอาม นายายอาม จันทบุรี 22160
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 12 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 154 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง   เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ตู้ ป.ณ.21 ปทจ.พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 12 หมู่ 1 ต.ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140
วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี 146 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ   เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130
วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง 15/17 ม.2 ต.นาเกลือ   บางละมุง ชลบุรี 20150
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 192 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 20250
วิทยาลัยการอาชีพหันคา 219 ถ.หันคา-บ้านไร่ ต.เนินขาม   หันคา ชัยนาท 17130
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 134 ม.3 ต.หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 17170
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 1 ม.1/15 ถ.บำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่  ต.บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 146 ถ.พิศิษฐพยาบาล ต.ท่าตะเภา  เมืองชุมพร ชุมพร 86000
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 324 ม.5 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย  เมืองเชียงราย เชียงราย 57000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 51  หมู่ 6 ต.ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 57100
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 249 ม.11 ต.บ้านกลาง   สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ เมืองเชียงราย เชียงใหม่ 50200
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง 150 ม.4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน   เมืองตรัง ตรัง 92000
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 23 ถ.เทศารัษฎา ม.2 ต.เขาขาว   ห้วยยอด ตรัง 92130
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 99 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.นาท่ามเหนือ   เมืองตรัง ตรัง 92190
วิทยาลัยเทคนิคตราด 43 ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 23000
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ เมืองตราด ตราด 23000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ถ.สายเอเซีย กม.401 กิ่งอ.วังเจ้า ตู้ ปณ.5 ตาก วังเจ้า ตาก 63000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม 137/4 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 ม.2 ต.ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73210
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 3510 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีม 30000
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 272 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีม 30000
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ 230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ บัวใหญ่ นครราชสีม 30120
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ถ.มิตรภาพ-ด่านขุนทด ต.ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีม 30210
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 214 ม.1 ถ.อ้อมค่าย ต.ปากพูน  เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์  เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 184 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต.บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 400 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 193 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 99 ม.2 ต.บางตาหงาย   บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 55 พนากัณฑ์ ต.โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
วิทยาลัยเทคนิคน่าน 2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก เมืองน่าน น่าน 55000
วิทยาลัยการอาชีพปัว 237 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว ปัว น่าน 55120
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 299 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 31190
ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร ต.บางพูน  เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ถ.ช่วยทุกข์ราษฎร์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 33 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร ต.ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 60 ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 212 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 115/3 ม.7 ต.ชนเดน อ.ชนเดน จ.เพชรบูรณ์ ชนแดน เพชรบูรณ์ 67150
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง  เมืองแพร่ แพร่ 54000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 586 ม.8 ถ.เด่นชัย-ศรีสัชนาลัย ต.เด่นชัย   เด่นชัย แพร่ 54110
วิทยาลัยการอาชีพสอง 535 ม.6 ต.บ้านหนุน  สอง แพร่ 54120
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตู้ปณ.13  เมืองมหาสารคาม มหาสารคา 44000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตู้ป.ณ.13 เมืองมหาสารคาม มหาสารคา 44000
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 595 ถ.นพมาศดำรัส ต.ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคา 44000
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 57 ม.6 ต.ก้ามปู   พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคา 44110
วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม 142 ม.7 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคา 44120
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี แม่ฮ่องสอน 126 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ  เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 285 ม.1 ต.สวาท   เลิงนกทา ยโสธร 35120
วิทยาลัยการอาชีพแกลง 333 ม.8 ซ.เขาไม้แก้ว ถ.บ้านบึง-แกลง ต.กระแสบน   แกลง ระยอง 21110
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ต.ลาดบัวขาว   บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 63/1 ม.7 ต.เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี 70120
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 56/1 ม.3 ต.บ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี 70120
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 323 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร  เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 25 ถ.สาย 4 ซ.21 ม.4 ต.พัฒนานิคม  พัฒนานิคม ลพบุรี 15140
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 551 ม.1 ต.พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 52000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง 52000
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 188 ม.3 บ้านโนนสว่าง ต.ปากปวน   วังสะพุง เลย 42130
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319  ถ.กสิกรรม  ต.หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร 448 ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี นาทวี สงขลา 90160
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 274 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ   เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
วิทยาลับเทคนิคสมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 927 ถ.เศรษฐกิจ 1 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 424/11 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 ม.9 ต.มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 18180
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 643 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา   เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 91 ถ.อินทร์บุรี-หนองสุ่ม ต.อินทร์บุรี   อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ต.ม่วงหมู่   เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16160
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 26/7 ถ.ดาบฟ้าฟื้น ต.ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 279 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง   เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  143 ถ.ดอนนก ต.ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 43 ม.3  ถ.ตะกั่วป่า ต.พังกาญจน์   พนม สุราษฎร์ธานี 84250
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฏร์ธานี 392 ม.4 ถ.ชนเกษม เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 87000
วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ 20 ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ต.ระแงง ศรีขรภูมิ สุรินทร์ 32110
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ต.โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ 174/1 ถ.แก้ววราวุฒิ ต.มีชัย  เมืองหนองคาย หนองคาย 43000
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 25 ม.2 ต.หัวรอ พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
วิทยาลัยการอาชีพเสนา วิทยาลัยการอาชีพเสนา อ.เสนา เสนา อยุธยา 13110
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.โพธิ์แตง   บางไทร อยุธยา 13290
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริ 37000
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 137 ถ.อำเภอ ต.หมากแข้ง   เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 8 ถ.โพศรี   เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 7 ม.1 ถ.มิตรภาพ อุดร-ขอนแก่น ต.หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41330
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 154 ม.1 ถ.พิชัย-บ้านแก่ง ต.ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 53120
วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล เลขที่11 ถ.อุบล-ตระการ (กม.40) ต.เซเป็ด   ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 377 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 187 ม.7  ถ.วาริน-กันทรลักษณ์ ต.แสนสุข   วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190