สัตว์เล็กน้ำจืดหมวดที่ 4

starfish.gif หนอนริ้นน้ำจืดแดง
ลักษณะเด่น
ball03b.gif สีแดงทั้งตัว (แต่ระวังบางชนิดสีขางขุ่น)
ball03b.gif ไม่มีขามีข้อที่พับงอได้
ball03b.gif เปลือกแข็งหุ้มตัว
ball03b.gif ปล้องลำตัวน้อยกว่า 15 ปล้อง
ball03b.gif ติ่งขาปลอมคล้ายดุ้นเนื้อกุดๆที่ปลายหัวและหาง ด้ายละ 1 คู่
ball03b.gif มีเหงือกคล้ายกระจุกนิ้วยาวๆใต้โคนหาง
ถิ่นที่อยู่อาศัย & การหากิน
        มักอาศัยอยู่ตามโคลนตม กินเศษซากพืชซากสัตว์ สาหร่ายขนาดจิ๋วเป็นอาหาร

รูปแสดง

หนอนริ้นน้ำจืดแดง

starfish.gif ไส้เดือนน้ำ
ลักษณะเด่น
ball03b.gif รูปร่างผอมยาว ตัวมีปล้องมากว่า 15 ปล้อง
ball03b.gif ไม่มีขา
ball03b.gif ไม่เห็นหัวที่มีปากและหน้าตา
ball03b.gif สีแดง น้ำตาล ชมพู เทา
ถิ่นที่อยู่อาศัย & การหากิน
        มักอาศัยอยู่ตามโคลนตม กินเศษซากพืชซากสัตว์และสาหร่ายขนาดจิ๋วเป็นอาหาร
ชนิดของไส้เดือนน้ำ
hexa01b.gif
ไส้เดือนน้ำเสีย
ลักษณะเด่น
        รูปร่างคล้ายไส้เดือนดิน สีชมพูอมเทา ไม่มีขน

รูปแสดง

ไส้เดือนน้ำเสียhexa01b.gif
ไส้เดือนปลอกแดง
ลักษณะเด่น
        คล้ายเส้นด้ายสีแดง หัวมุดอยู่มนปลอกโคลนแกว่งหางชี้ไปมาในน้ำ บางชนิดมีขนพริ้วตามตัวส่วนหาง ถ้าปริมาณออกซิเจนลดลง ตัวหนอนจะยื่นส่วนหางออกมาจากปลอกรูโคลนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อหาออกซิเจนในน้ำ

รูปแสดง

 ไส้เดือนปลอกแดง

 

 

อ้างอิงจาก     arrow14a.gif คู่มือนักสืบสายน้ำ,โครงการนักสืบสายน้ำ, มูลนิธิโลกสีเขียว

                     arrow14a.gif คู่มือหาชื่อสัตว์เล็กน้ำจืด

 กลับ