ชนิดของสัตว์ในป่าชายเลนป่าชายเลนเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์หลายชนิดทั้งที่เป็นสัตว์น้ำ เช่น กุ้งหอย ปู ปลา ซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสัตว์อื่นๆ เช่น นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลาน นอกจากนี้หนอนตัวกลม(nematodes) หนอนตัวแบน(nemertines) มีการดำรงชีพหลายแบบในบริเวณบริเวณป่าชายเลน นอกจากนี้พวกกุ้งหอยปูและปลาที่พบมากในบริเวณนี้แล้วเรายงพบหอยสองฝาที่สำคัญเช่นหอยแครงหอยนางรมอาจพบฝังตัวในดินเกาะตามรากไม้และลำต้นของพรรณไม้ในป่าชายเลนสัตว์พวกอาร์โทปอดก็พบมากเช่นกันนับตั้งแต่ แมงดาทะเล พวกแมลงและพวกครัสเตเชียนที่พบมาก ได้แก่ พวกปูหลากหลายชนิด เช่น ปูก้ามดาบ ปูม้า ปูลม และปูทะเล ปูมีบทบาทในระบบนิเวศ พวกแอมฟิปอดและแมลงสาบทะเลตามซากใบไม้สัตว์พวกเอไคโนเดิมเช่นลิงทะเลนอกจากปลาชนิดต่างๆแล้วยังพบค้างคาวลิงลมนากหมูป่านอกจากนี้ยังมีงูตะกวดเต่าจระเข้เข้ามาอาศัยในป่าชายเลนด้วย
กุ้งบริเวณป่าชายเลน   กุ้งในป่าชายเลนหรือกุ้งที่อาศัยในน้ำกร่อยมี 15 ชนิด ซึ่งอยู่ใน 4 วงศ์คือ Penaeiae , Palaemonidae , Alpheidae , และ Ogyridae กุ้งที่สำคัญและมีค่าทางเศรษฐกิจสูง คือ กุ้งกุลาดำและกุ้งแชบ๊วย นอกจากนี้ยังมีกุ้งบางชนิดที่ว่ายจากบริเวณน้ำจืดไปวางไข่บริเวณน้ำกร่อยอีกและที่สำคัญ คือ กุ้งก้ามกราม

ปลาบริเวณป่าชายเลน  ปลาชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนMonkolprasit(1983)ได้รายงายว่ามีปลาชนิดต่างๆรวมกันและประมาณ 72 ชนิด แบะที่สำคัญคือ ปลานวลจันทร์และปลากระพงขาวเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งพบมากในป่าชายเลน ปลาในป่าชายเลน Monkolprasit(1983)ได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่คือปลาที่อาศัยอยู่เป็นประจำปลาที่อาศัยอยู่ชั่วคราวปลาที่มากับกระแสน้ำและปลาที่พบในบางฤดูกาลเป็นต้น
ปูบริเวณป่าชายเลนปู   ที่พบมากในป่าชายเลนมีหลายชนิด Naiyanetr (1985) ได้รายงานว่ามีประมาณ 30 ชนิด ปูในป่าชายเลนส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Grapsidae ได้แก่ พวกปูแสม และ Ocypodidae ซึ่งได้แก่ปูก้ามดาบ ซึ่งปุทั้งสองวงศ์มีสีสรรที่สวยงามมากโดยเฉพาะปูก้ามดาบสำหรับปูที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ คือ ปูทะเล

หอยบริเวณป่าชายเลน   หอยที่สำรวจพบในป่าชายเลน Isarankura (1976) พบว่าในป่าชายเลนมีทั้งหอยฝาเดียวและหอยสองฝา โดยส่วนใหญ่จะเป็นหอยฝาเดียวประมาณ 22 ชนิด 7 วงศ์ ส่วนหอยสองฝาพบประมาณ 4 ชนิด และที่สำคัญและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ คือ หอยนางรม

 

สัตว์ชนิดอื่นๆในป่าชายเลน   นกในป่าชายเลนมีทั้งประเภทอพยพและนกท้องถิ่นพบว่ามีถึง 88 ชนิด โดยส่วนใหญ่จะเป็นเหยี่ยว นกยาง นกกระจิบ เป็นต้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีประมาณ 25 ชนิดและที่พบอยู่ทั่วไป ได้แก่ ลิง นาก แมวป่า เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลานอีก 25 ชนิด ซึ่งรวมทั้ง งู กิ้งก่า เต่า และจระเข้ (Way , 1977) และยังมีแมลงที่พบถึง 38 ชนิดรวมถึง หนอนผีเสื้อ ริ้น เพลี้ย เป็นต้นภายในป่าชายเลนแบ่งสัตว์ออกเป็น 6 ประเภท Chapman (1975) คือบริเวณผิวหน้าดิน ในดินคือขุดรูเป็นที่อยู่อาศัย บริเวณแอ่งน้ำที่ขังอยู่ บริเวณที่เป็นร่องน้ำไหลผ่านป่าชายเลน บริเวณโพรงไม้ตามสำต้น กิ่งและพุ่มไม้ตามส่วนต่างๆ

 

ความสำคัญและประโยชน์ของสัตว์หน้าดิน
การปรับตัวของสัตว์หน้าดินในป่าชายลน

ตารางแสดงตัวอย่างของสัตว์ในป่าชายเลนและทะเลไทย

Phylum
Class
Excember

PORIFER

ฟองน้ำ

COERENTERATA

SCYPHOZOA

แมงกระพรุนหนัง

PLATYHELMINTHES

TUREELLARIA

 

NEMERTINEA

ANOPLA

หนอนริมบิ้น

ANNELIDA

 

แม่เพรียง
บุ้งทะเล

ARTHROPODA

MEROSTOMA

CRUSTACEA

แมงดา

เพรียงหิน
แม่หอบ
กุ้ง
    -กุ้งกุลาดำ
    -กุ้งก้าม
    -กุ้งมังกร

กั้ง
    -กั้งตั๊กแตนสามแถบ
ปู
    -ปูม้า
    -ปูแสม
    -ปูก้ามดาบ

MOLUSCA

 

หอย
    -หอยนางรม
หมึก
    -หมึกกระดอง
    -หมึกยักษ์

BRACHIOPODA

INARTICNLATA

หอยราก

ECHINODERMA

ASTEROIDEA

ECHINOIDEA

ดาวทะเล

เม่นทะเล

CHORDATA

SUBPHYLUM         
      - UROCHORUATA

SUBPHYLUM
       - VERTERATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCIDIACEA

CHONDRICHTHYESCSTEICHTYES

 

 

 

 

 

 

REPTIRIA


AVES

 

 
MAMMALIA

เพรียงหัวหอม

ปลากระดูกอ่อน
     - ปลากระเบน
   

ปลากระดูกแข็ง
-เก๋า
-ใบโพธิ์
-แข้งไก่
-จวดเตียน
-จะละเม็ด
-ริวกิว
-ลิ้นหมา
-วัวไก่ตอน
-แพะทองเหลือง
-ปลาตีน
-ดาบหางยาว
-ดุกทะเล
-ตะเพียนน้ำเค็ม
สลิด

สัตว์เลื้อยคลาน
      -ตัวเงินตัวทอง

สัตว์ปีก
       -นกยางกรอกจีน
       -นกยางเขียว
      -นกยางทะเล
      -เหยี่ยวแดง
      -นกกระเต็นหัวดำ
      -นกนกกระเต็นธรรมดา

ลิงแสม