Thailand The big Picture
Picture of NECTEC's logo
Picture of Thailand the Big Picture's logo เนคเทค
Picture of UK flag Picture of USA flag English/ Picture of Thai flag ไทย ทั่วโลก
บริการผ่านเว็บ Untitled Document
บริการผ่านเว็บ
Courseware
e-Learning
OfficeTLE Convertor บริการแปลงรูปแบบไฟล์เอกสาร : -
บริการ แปลงไฟล์เอกสารจาก OpenOfficeTLE เป็น Microsoft Office หรือกลับกัน รวมทั้งแปลงทั้ง OpenOfficeTLE และ Microsoft Office เป็น PDF
Freeware & OSS Download OpenSource Software Review : -
ขอเชิญใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ที่ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ส ซึ่งในเว็บไซต์ได้รวบรวมซอฟต์แวร์ดีๆ มากมาย มีคู่มือการติดตั้ง คู่มือการใช้งาน รวมทั้งข้อคิดเห็นของผู้ที่เคยใช้ซอฟต์แวร์ และขอเสนอท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อซอฟต์แวร์ดังกล่าว
แปลเว็บ / ข้อความภาษาไทย อังกฤษ ภาษิต : -
บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย สามารถแปลได้ทั้งข้อความ และเว็บไซต์ ช่วยให้คุณสามารถอ่านเว็บไซท์ภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษาไทยได้โดยง่าย
พจนานุกรมไทย <-> อังกฤษ Lexitron : -
บริการแปลศัพท์ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาไทย และ ภาษาไทยเป็น ภาษาอังกฤษ
นามสงเคราะห์ออนไลน์ Government Directory :-
บริการค้นหาข้อมูลภาครัฐ หรือนามสงเคราะห์ฉบับออนไลน์
SanSarn Thai Search Engline สรรสาร : -
บริการสืบค้นข้อมูล (Search) ค้นหาทุกสิ่งได้อย่างรวดเร็ว
สถิติเว็บไซต์ Truehits :-
ระบบให้บริการตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับ Web Master
Measurement Converter Services -:
บริการแปลงค่ามาตร ในการวัดค่าต่างๆ
Finder Finder :-
ระบบให้บริการไปเว็บไซต์ด้วยชื่อสั้นๆ ที่จำง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นอักษรย่อ เป็นได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่สามารถสร้าง และเพิ่มชื่อ หรือคียเวิร์ดเองได้โดยง่าย
Thai OCR : ArnThai อ่านไทย :-
บริการแปลงภาพเอกสารเป็นข้อความ (Thai OCR)
Domain Lookup Domain Lookup :-
รายงานการเช็คโดเมน
OpenSource OpenTLE OpenTLE :-
เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ LinuxTLE, OpenOfficeTLE รวมทั้งระบบรายงาน Bug
OpenSource e-Learning System LearnSquare :-
เว็บไซต์ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ OpenSource
I-Key I-Key :-
โปรแกรมช่วยพิมพ์ภาษาไทยอัจฉริยะส่วนบุคคล สามารถทำนายได้ทั้งระดับคำและวลี สามารถเพิ่มและจัดเก็บข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์เป็นประจำ
Vaja: Thai Text-to-speech synthesis Vaja :-
โปรแกรมสังเคราะห์ข้อความภาษาไทย เป็นเสียงพูด
SoftwareBank คลังซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
เวทีการพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยรหัสต้นฉบับ สำหรับนักพัฒนาของไทย ที่มุ่งเน้นให้นักพัฒนาหันมาช่วยกันพัฒนาโปรแกรมแบบโอเพนซอร์ส เพื่อใช้งานภายในประเทศและพัฒนาความสามารถของนักพัฒนาไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ
Mobile CyberLab Mobile Cyber Lab
เวทีที่วางซอฟต์แวร์ไลบรารี่ให้ทุกคนได้มีโอกาสนำซอฟต์แวร์ไลบรารี่ ไปพัฒนาต่อยอดเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์พร้อมใช้งาน หรือพัฒนาเป็นระบบให้บริการต่างๆ หรือนำไปเพิ่มศักยภาพของซอฟต์แวร์ของตนเองที่มีอยู่แล้วให้มีลูกเล่นเพิ่มขึ้น
SVG Community

SVG community
ชุมชนคนเล่น SVG

NECTEC e-Card NECTEC e-Card Service
บริการรับ e-Card ภาพสวยๆ โดยเนคเทค
ระบบลงทะเบียนผู้สูญหาย จากเหตุการณ์สินามิในประเทศไทย
เว็บไซต์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์อุบัติภัย คลื่นยักษ์สึนามิ ถล่มชายฝั่งทะเลตอนใต้ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547

NSTDA  ||  NECTEC ||  BIOTEC  ||  MTEC ||  NITC ||  SOFTWARE PARK ||  GITS ||  BID ||  BCP  ||  RDD

สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55
E-mail : หรือ
แผนที่