ชมและฟังพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2548

อ่าน

Donation information
ข้อมูลสำหรับผู้บริจาค

ค้นหาคนหาย ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ฯลฯ


ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง - ภาษาไทย

o ศูนย์รับข้อมูลกลางเกี่ยวกับผู้สูญหาย (เนคเทค) missingpersons.or.th [Thai/English]

o ศูนย์ข้อมูลกลาง สึนามิในประเทศไทย (กระทรวง ICT) thaitsunami.com

o กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th

Useful Related Sites - English

o Government's "Official" Tsunami and Disaster Center thaitsunami.com

o Central registration system for missing persons missingpersons.or.th

o Tsunami Central Resource Directory www.onethailand.com. [English]

o Thailand Tsunami Relief Information (Internet Thailand) [English]

o I am Alive Alliance [ English and Japanese] - Tell us that you are ok.วันที่ 3 มกราคม 2548
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทความใหม่ 3 มกราคม 2548

 การบรรเทาภยันตรายจากคลื่นสึนามิ

ข้อมูลเกี่ยวกับสึนามิที่อาจช่วยชีวิตคุณ
แปลจาก
Tsunami! The Great Waves
แปลเป็นภาษาไทย โดย ถวิดา มิตรพันธุ์ 
งานวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของบทความต้นฉบับ ให้สามารถแปลและเผยแพร่เป็นภาษาไทยได้
อ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษ | บทความแปลเป็นภาษาไทย เรื่อง Physics of Tsunami

ถ้าคุณคิดว่าคลื่นสึนามิอาจจะกำลังมา แผ่นดินสั่นสะเทือนหรือได้ยินเสียงเตือนภัย ควรแจ้งญาติและเพื่อนของคุณทราบรวมทั้งควรอพยพไปยังที่สูงด้วยความรวดเร็ว

ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับวิธีที่จะสามารถป้องกันตนเองจากคลื่นสึนามิ

 • ข้อเท็จจริงสำคัญเกี่ยวกับคลื่นสึนามิที่ควรทราบ

 • สิ่งที่ควรปฎิบัติเมื่อเกิดคลื่นสึนามิ
  • ในกรณีที่อยู่บนฝั่ง
  • ในกรณีที่อยู่บนเรือ

ข้อเท็จจริงสำคัญเกี่ยวกับคลื่นสึนามิที่ควรทราบ

 • คลื่นสึนามิที่ซัดเข้าชายฝั่งทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกมักเกิดจากแผ่นดินไหวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเแผ่นดินไหวนี้อาจจะเกิดในบริเวณใกล้หรือไกลจากบริเวณที่คุณอยู่
 • คลื่นสึนามิบางลูกมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณชายฝั่งอาจมีความสูงถึง 30 ฟุตหรือมากกว่า (100 ฟุตในครั้งที่ร้ายแรงที่สุด) นอกจากนี้ คลื่นสึนามิยังสามารถเคลื่อนตัวเข้าฝั่งด้วยความสูงหลายร้อยฟุต
 • คลื่นสึนามิสามารถซัดถล่มบริเวณชายฝั่งทะเลที่อยู่ในระดับต่ำได้ทั้งหมด
 • คลื่นสึนามิหนึ่งลูกประกอบด้วยคลื่นจำนวนหลายระลอก บ่อยครั้งที่คลื่นลูกแรกอาจจะไม่ใช่คลื่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
 • และหลังจากที่เกิดคลื่นลูกแรก อันตรายที่เกิดจากคลื่นสึนามิอีกหนึ่งลูกอาจกินเวลาต่อมาหลายชั่งโมง
 • คลื่นสึนามิสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่าที่คนจะสามารถวิ่งได้
 • บางครั้งคลื่นสึนามิทำให้น้ำบริเวณชายฝั่งลดลงและเผยให้เห็นพื้นมหาสมุทรได้
 • คลื่นสึนามิบางลูกมีพลังความแรงมหาศาล คลื่นของมันสามารถพัดพาก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักหลายตัน พร้อมทั้งเรือและซากปรักหักพังอื่น ๆ ขึ้นมาบนฝั่งในระยะหลายร้อยฟุต น้ำทะเลสามารถเคลื่อนที่ด้วยกำลังมหาศาล และสามารถทำลายอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และทำให้ผู้คนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
 • คลื่นสึนามิสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นในตอนกลางวันหรือกลางคืน
 • คลื่นสึนามิ สามารถไปตามเเม่น้ำหรือลำธารที่ไหลลงมหาสมุทรได้

ในกรณีที่อยู่บนฝั่ง

 • ควรตระหนักถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ ข้อมูลนี้สามารถช่วยชีวิตคุณได้และควรแจ้งข้อมูลนี้แก่ญาติและเพื่อนของคุณ เนื่องจากข้อมูลนี้จะสามารถช่วยชีวิตของพวกเขาได้เช่นกัน
 • ในกรณีที่คุณอยู่ในโรงเรียนและได้ยินเสียงเตือนภัยเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ คุณควรปฎิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์หรือบุคคลากรท่านอื่น ในโรงเรียน
 • ในกรณีที่คุณอยู่ในบ้านและได้ยินเสียงเตือนภัยเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ คุณควรแน่ใจว่าครอบครัวของคุณทั้งหมดได้ยินเสียงเตือนภัยนั้น ถ้าคุณอยู่ในบริเวณที่จะได้รับอันตรายจากคลื่นสึนามิ ควรอพยพครอบครัวด้วยความเรียบร้อย สงบและปลอดภัย
 • ไปยังสถานที่อพยพหรือสถานที่ที่ปลอดภัยนอกเขตอันตราย นอกจากนั้น ควรปฎิบัติตามคำแนะนำของประกาศภาวะฉุกเฉินในท้องถิ่น หรือกฏหมายที่ประกาศบังคับใช้
 • ในกรณีที่คุณอยู่ที่ชายหาดหรือใกล้มหาสมุทรและรู้สึกว่าแผ่นดินสั่นสะเทือน ควรไปยังพื้นที่ที่สูงกว่าโดยทันที โดยไม่ต้องรอเสียงประกาศเตือนภัย เนื่องจากคลื่นสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวในท้องถิ่น สามารถโจมตีในบางบริเวณก่อนที่จะมีการประกาศเตือน นอกจากนี้ ควรอยู่ห่างจากแม่น้ำหรือลำธารที่ไหลลงมหาสมุทร และเมื่อคลื่นสึนามิเกิดขึ้น ควรอยู่ห่างจาก
 • ชายหาดและมหาสมุทร
 • คลื่นสึนามิที่เกิดในสถานที่ที่ห่างไกลออกไป จะทำให้ผู้คนมีเวลาพอที่จะอพยพไปอยู่บนที่สูง แต่สำหรับคลื่นสึนามิที่เกิดภายในเมืองริมชายฝั่งทะเล ซึ่งคุณอาจรู้สึกได้ว่าแผ่นดินสั่นสะเทือน คุณอาจมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่จะไปอยู่บนที่สูง
 • มีโรงเเรมคอนกรีตที่สูงหลายชั้นตั้งอยู่บนบริเวณชายฝั่งในระดับต่ำหลายแห่ง ในกรณีที่มีเสียงเตือนภัยและคุณไม่สามารถหนีเข้าฝั่งไปยังพื้นที่สูงด้วยความรวดเร็วได้ ชั้นบนของโรงแรมเหล่านี้เป็นสถานที่ปลอดภัยที่สามารถใช้่หลบภัยได้ อย่างไรก็ตาม บ้านและอาคารขนาดย่อมที่ตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งระดับต่ำ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อต้านทานแรงกระแทกของคลื่นสึนามิ ดังนั้น จึงไม่ควรอยู่ในสถานที่เหล่านี้ เมื่อมีการเตือนภัย
 • หินโสโครกนอกชายฝั่งและพื้นที่ตื้นเขิน อาจช่วยหยุดยั้งกำลังของคลื่นสึนามิได้ แต่คลื่นที่มีขนาดใหญ่และอันตราย ก็ยังคงเป็นสิ่งที่คุกคามผู้อยู่อาศัยริมฝั่งในบริเวณเหล่านั้น ดังนั้น คำแนะนำที่ปลอดภัยที่สุด เมื่อมีการเตือนภัยเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ คือ ควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ต่ำ

ในกรณีที่อยู่บนเรือ

เนื่องจากเราไม่สามารถรับรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิในมหาสมุทรเปิดได้ นอกจากนี้ คลื่นสึนามิสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดกระแสน้ำที่อันตรายซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ที่ท่าเรือ ดังนั้น จึงไม่ควรกลับเข้าท่าเรือ หากอยู่ในทะเลและมีประกาศเตือนภัยในบริเวณที่คุณอยู่

หลังประกาศเตือนภัย หากมีเวลาที่จะเคลื่อนย้ายเรือของคุณไปสู่น้ำลึก ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

 • ท่าเรือขนาดใหญ่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือและ/หรือระบบเส้นทางเดินเรือ หากมีการ
 • คาดการณ์ว่าคลื่นสึนามิจะเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่เหล่านี้ควรกำกับการดำเนินการในช่วงที่มีความพร้อม และกำกับการเดินเรือหากเห็นสมควร ในกรณีที่การเดินเรืออยู่ในความควบคุมดูแล ควรรักษาการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ท่าเรือ
 • ท่าเรือขนาดเล็กอาจไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือ ถ้าคุณได้ยินเสียงเตือนภัย และมีเวลาที่จะเคลื่อนย้ายเรือไปยังน้ำลึก ควรกระทำด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และคำนึงถึงเรือลำอื่น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเจ้าของเรือขนาดเล็ก โดยเฉพาะเมื่อคลื่นสึนามิเกิดขึ้นในท้องที่ คือ จอดเรือไว้ที่ท่าแล้วขึ้นฝั่งไปยังพื้นที่สูง สภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย (ทะเลที่มีคลื่นจัดนอกท่าเรือ) ทำให้เรือขนาดเล็กอยู่ในอันตรายมากขึ้น ดังนั้น การย้ายไปอยู่บนพื้นที่่สูงจึงเป็นหนทางเดียวที่ปลอดภัยที่สุด

คลื่นสึนามิและกระแสน้ำที่ไม่อาจคาดการณ์ได้สามารถส่งผลกระทบต่อท่าเรือในระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่มีผลกระทบที่รุนแรงต่อชายฝั่งในระยะแรก ดังนั้น ควรติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของท่าเรือก่อนที่จะกลับไปยังท่าเรือ เพื่อตรวจสอบว่าสภาพภูมิอากาศที่ท่าเรือปลอดภัยต่อการเดินเรือและจอดเรือ

ผู้เขียนขอขอบคุณคุณสายสมร นาคลดา และคุณอัญชนา พานิช (งานวิเทศสัมพันธ์ เนคเทค) ที่ให้หการสนับสนุนการแปลบทความนี้

Run to high ground as soon as you can.

แม้สึนามิจะมีอันตรายมาก แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก คุณไม่ควรจะหมดความสนุก กับชายหาดและทะเล เพราะภัยธรรมชาตินี้ ถ้าคุณคิดว่า สึนามิ กำลังมา พื้นแผ่นดินสั่นสะเทือนที่เท้า หรือได้ยินการเตือนภัย ให้บอกญาติพี่น้องและเพื่อนๆให้
รีบหนีไปยังบริเวณที่สูงขึ้น !


กลับไปบนสุด

ข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจ


USGS Earthquake report - Tectonic Summary
ทำความรู้จักกับ Plate Tectonic ในบริเวณใกล้กับประเทศไทย ด้านมหาสมุทรอินเดีย ต้นเหตุแห่งแผ่นดินไหวและ aftershocks ซึ่งสามารถทำให้เกิดคลื่นยักษ์ได้  hits since 01 Jan 2003