คูโบต้า ผนึก เนคเทค สวทช. ขยายผลนวัตกรรมระบบจัดการน้ำ (HandySense) สู่ ‘คูโบต้าฟาร์ม’ พื้นที่สาธิตเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่

คูโบต้า ผนึก เนคเทค สวทช ศึกษาวิจัยและพัฒนาพื้นที่สาธิตการเกษตรสมัยใหม่ ผ่านการใช้ระบบ HandySense ระบบเกษตรอัจฉริยะควบคุมการเพาะปลูก บริเวณโซนเกษตรทฤษฎีใหม่ คูโบต้าฟาร์ม เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ให้ถึงมือเกษตรกรและชุมชนโดยรอบ

เนคเทค สวทช. ต้อนรับนักวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

คณะนักวิจัย Worked Group 11 Industrial materials and energy สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมแล็บเนคเทค

HANNOVER MESSE 2022 งานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลก

ผ่านไปอย่างยิ่งใหญ่! กับ ” Hannover Messe 2022 ” งานแสดงสินค้าทางเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เนคเทค สวทช. ต้อนรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มช.เข้าเยี่ยมชมงานด้าน AI & Deep learning

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ : สื่อและเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมงานด้าน AI & Deep learning

เนคเทค สวทช. ร่วมกาชาดและภาคีเครือข่ายเดินหน้าต่อ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแก่กลุ่มชาติพันธ์ุ ผู้หนีภัยการสู้รบ

สภากาชาดไทย พร้อมหน่วยภาคีเครือข่าย และเนคเทค สวทช. ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เเข็มกระตุ้น

เนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

บุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมเนคเทครับฟังการบรรยายในด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการทำงานหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19

เนคเทค สวทช. ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับที่ปรึกษาผู้ประกอบการ พร้อมแนะนำ Thai SME-GP

บุคลากร เนคเทค สวทช. แนะนำภาพรวมและแนวปฏิบัติสำหรับ SMEs ในการขึ้นทะเบียน บนระบบ Thai SME-GP ของ สสว.

รวมพลังเชียร์ ! เยาวชนทีมชาติไทยพร้อมเปิดฉากแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีโลก RoboCup2022

เนคเทค สวทช. ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup2022 Thailand โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. พร้อมด้วยเครือข่ายรัฐ-เอกชน นำโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022

นักวิจัยเนคเทคเข้าพบผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้าน Blockchain ณ สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

ร่วมหารือกับ Mr.Mathias Ruch ผู้ร่วมก่อตั้ง Swiss Blockchain Federation ในการดำเนินงานร่วมกันทางด้าน Blockchain และ Digital Technology ในอนาคต