การประชุมวิชาการ การสัมมนา และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Internet of the Things: The Future of Internet

 

ร่วมฟังทรรศนะจากบริษัทชั้นนำของโลกต่ออนาคตของอินเทอร์เน็ตและบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน รูปแบบการทำธุรกิจของโลก รวมทั้งโอกาสและผลกระทบที่จะมีต่อประเทศไทย เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่จากการร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากบริษัทชั้นนำของโลก


งานประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี ๒๕๕๔
(NECTEC Annual Conference Exhibitions 2011)


วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
ห้อง ๘.๓๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ ๑๔.๔๕-๑๖.๓๐
Bangkok Convention

พิธีเปิด โดยมี รมว.วท. เป็นประธาน (๘.๓๐ ลงทะเบียน ๙.๓๐ เปิดงาน)

ชมคลิปวีดิโอ

อนาคตของอินเทอร์เน็ต:
การเชื่อมโยงสู่สรรพสิ่ง
(Internet of Things: The Future of Internet)

886677

การเข้ารหัสลับ ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลสูงสุด
Encryption- Global Business Enabler

886677

สาธารณภัยกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

886677

Ladprao Suite - - อุปกรณ์การแพทย์ในอนาคต
(Future Medical Devices)
อุปกรณ์การแพทย์ในอนาคต
(Future Medical Devices)
(ต่อ)
Krungthep 2 -
-
ก้าวไปข้างหน้าสู่ยุคของ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
(Moving Forward to the Smart Grid Era)
ก้าวไปข้างหน้าสู่ยุคของ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
(Moving Forward to the Smart Grid Era) (ต่อ)
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
ห้อง ๘.๓๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ ๑๔.๔๕-๑๖.๓๐
Bangkok
Convention

เหลียวหลังแลหน้า
25 ปี เนคเทค
(NECTEC 25 years and beyond)

886677

มิติใหม่ของ
การพัฒนาโซ่อุปทานด้วยแนวคิด
Service Research Innovation
(The New Paradigm Shift of Services Supply Chain with Service Research Innovation)

886677

เปิดเทคโนโลยีเนคเทค
และสถาบันเครือข่าย

886677

เปิดเทคโนโลยีเนคเทค
และสถาบันเครือข่าย
(ต่อ)
Ladprao Suite -
บริการสาธารณสุขยุคใหม่
แบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
(Patient-centric eHealthcare)
ก้าวไปข้างหน้ามุ่งสู่ EHR
(Electronics Health Record)
ก้าวไปข้างหน้ามุ่งสู่ EHR (ต่อ)
(Electronics Health Record)
Krungthep 2 -
สถานะของงานวิจัยทางด้านเซลล์แสงอาทิตย์แนวโน้มการใช้งานและทิศทางในอนาคต การพัฒนาโซ่อุปทาน
เชิงบริการในอุตสาหกรรม
การเกษตรของประเทศไทย
Services Supply Chain in Thailand Agro Industry
การพัฒนาโซ่อุปทาน
เชิงบริการในอุตสาหกรรม
การเกษตรของประเทศไทย
Services Supply Chain in Thailand Agro Industry (ต่อ)
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔
ห้อง ๘.๓๐-๑๐.๓๐ ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ ๑๔.๔๕-๑๖.๓๐
Bangkok
Convention

สร้างสรรค์ดิจิทัลเพื่อโลก
ยุคศตวรรษที่ 21
(Digital Creation for the World)

886677

สร้างสรรค์ดิจิทัลเพื่อโลก
ยุคศตวรรษที่ 21
(ต่อ)
(Digital Creation for the World)

886677

ยากับคุณ แอพพลิเคชั่นข้อมูลยา
คู่มือคนอินเทรนด์
ใส่ใจสุขภาพ

886677

-
Ladprao Suite -
-
สารสนเทศประเทศไทย
(Digitized Thailand on Stage)
การอภิปรายเรื่องการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ในโลกดิจิทัล
(Panel Discussion on Digital Participation Being)
Krungthep 2 -
-
การประชุมคณะกรรมการ
SRI Thailand
(Closed Meeting)
การประชุมคณะกรรมการ
SRI Thailand
(Closed Meeting)
 

Sponsors

GOLD

logo_nbtc


seagate_2c_pos-wr

inet_logo


wdmonogramc

SILVER

amd

samsung-logo2

4mm

Bronze

cat-logo-600x301

wellcom

Social media
TwitterFacebookYoutube