นิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
“IT in Thailand: NECTEC 25 Years and Beyond”

 

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ NECTEC Flagship Project ซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ

  • Smart Health ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  • Smart Farm ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานทางด้านการเกษตร
  • Digitized Thailand ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
  • Smart Service ร่วมกับหน่วยงานทางด้านธุรกิจการบริการ

การแสดงผลงานของหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐบาง ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

ผลงานการวิจัยและพัฒนาของศูนย์ฯ ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม คมนาคมขนส่ง การเตือนภัยพิบัติ ความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันประเทศ เทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และผลงานการวิจัยและพัฒนาของเยาวชนไทยคนเก่ง ที่นำผลงานไปคว้ารางวัลระดับโลก

การจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “IT in Thailand: NECTEC 25 Years and Beyond เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๔ ประกอบด้วย

พื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการออกเป็นโซนต่างๆ รวม ๘ โซน

 

Zone 1 เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
Zone 2 25th NECTEC Anniversary
Zone 3 Smart Flagship (Smart Health, Smart Farm, Smart Home/Grid, Digitized Thailand)
Zone 4 Mobile Applications
Zone 5 Technology Transfer
Zone 6 Sponsors
Zone 7 Cluster & Alliance
Zone 8 Spin-off Companies/Organizations
 

Sponsors

GOLD

logo_nbtc


seagate_2c_pos-wr

inet_logo


wdmonogramc

SILVER

amd

samsung-logo2

4mm

Bronze

cat-logo-600x301

wellcom

Social media
TwitterFacebookYoutube