หัวข้อสัมมนา

“กัญชา” อนาคตพืชเศรษฐกิจใหม่ วทน.ช่วยได้อย่างไร

Facebook
Twitter

วิทยาศาสตร์ (ว) เทคโนโลยี (ท) นวัตกรรม (น); วทน. มีส่วนเกี่ยวข้องกับกัญชาที่หลายคนคาดหวังว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทย วทน. มีส่วนเหนียวแน่น นับตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึง ปลายน้ำ เลยทีเดียว

ในเสวนาครั้งนี้ จะนำเสนอมุมของ การใช้ วทน. นับตั้งแต่การประดิษฐ์ แสงเทียมที่จำเพาะสำหรับการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบระบบปิดจากผู้ผลิตโดยตรง จากนั้นจะไปถึงในมุมของผู้ใช้ระบบในการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ในลักษณะของวิสาหกิจชุมชน ว่าเป็นอย่างไร มีวิธีการเตรียมแผนขยายผลจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการปลูกไว้อย่างไรบ้าง จะมีตัวอย่างที่ทำมาหลากหลายผลิตภัณฑ์ สุดท้ายจะมาถึงในแง่มุมของผู้ที่นำไปใช้บำบัดรักษาจริง จะมีการใช้ วทน. ส่วนใดและอย่างไรได้อีกบ้าง ตลอดจนถึงมุมมอง ประสบการณ์ และความมุ่งหวังของ นักวิจัยทั้งทางด้านระบบเครื่องมืออุปกรณ์ และนักวิจัยทางด้านพืช ว่า วทน. จะเข้าไปมีบทบาทกับพืชกัญชาและพืชเศษฐกิจตัวอื่นๆ ได้แค่ไหนอย่างไร

หัวข้อนี้เหมาะกับ

 • ภาครัฐ หน่วยงานส่งเสริมการนโยบายด้านการเกษตร/นักวิชาการ
 • ภาคเอกชน Startup ด้านการเกษตร / Data analyst

วิทยากร

 • หัวข้อ จากอุตสาหกรรมไฟฟ้ามาสู่อุตสาหกรรมเกษตร
  คุณชิงชัย คนธรรม์สกุล
  บริษัท ซีวิค อโกรเทค จำกัด
 • หัวข้อ ปลูกกัญชาและแปรรูปที่วิสาหกิจชุมชน
  คุณสุกัลยา ชาญ
  วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปพืชผักปลอดสารพิษ เม้าท์ศิโยน จ.เชียงใหม่
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • หัวข้อ กัญชากับการใช้ด้านการบำบัดรักษา
  ดร.ภญ.วาสินา ธานี
  บริษัท ปางนเรศวร์ เวลเนส จำกัด
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • หัวข้อ ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการผลิตพืช (กัญชา)
  ดร.ธีระ ภัทราพรนันท์ 
  หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล 
  เนคเทค สวทช.
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • หัวข้อ Plant Factory โรงงานผลิตพืชแห่งอนาคต
  ดร.เกรียงไกร โมสาลียานนท์
  นักวิจัย ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร
  ไบโอเทค สวทช.
  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ดำเนินรายการโดย

ดร.ศุภนิจ พรธีระภัทร
นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล
เนคเทค สวทช.