นิทรรศการ | Exhibition

สัมผัสผลงานวิจัยของเนคเทคและพันธมิตร ที่จะช่วยขับเคลื่อนการเกษตร 4.0 พร้อมกิจกรรม “Open House” เยี่ยมชมแปลงเกษตรสาธิต ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ และ ม.ธรรมศาสตร์

Agricultural Tour จุดประกายไอเดียการทำเกษตรสมัยใหม่ เยี่ยมชมแปลงเกษตรสาธิต
Plant Factory – AGRITEC Station – NECTEC Smart Garden – สวนเกษตรในเมือง (มธ.)
** ปิดระบบลงทะเบียน Open House **

Plant Factory
โรงงานผลิดพืช (Plant factory) ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นการปลูกพืชในห้องควบคุมระบบปิดหรือกึ่งปิดที่มีการควบคุมปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชทั้งหมด ทั้งชนิดของคลื่นแสง ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น และแร่ธาตุ เพื่อให้ได้ผลผลิตและสารสำคัญตามต้องการ
AGRITEC Station
แปลงสาธิตการนำเทคโนโลยีมาทำเกษตรแบบครบวงจร โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) อาทิ โรงเรือนอัจฉริยะ, ระบบรักษ์น้ำ, Water Fit Simple, Handysense, WiMarC, ชีวภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้การทำเกษตรไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
NECTEC Smart Garden
สวนพันธุ์ไม้ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ใจกลางอาคารเนคเทค รายล้อมด้วยห้องประชุมเพื่อเป็นจุดผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน รวมผลงานจากกลุ่มเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) หนึ่งในเทคโนโลยีเป้าหมายการพัฒนาระบบด้านเกษตรอัจฉริยะ
สวนเกษตรในเมือง (มธ.)
แปลงเกษตรอินทรีย์ โครงการ “Thammasart Urban Rooftop Organic Farm” โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างความตระหนักในสังคมด้านเกษตรปลอดภัย นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
Previous
Next