ระบบกฤตภาคข่าว สวทช. :: NSTDA Clipping News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ:
แสดงรายการกฤตภาคข่าว สวทช.
 
จำนวนรายการทั้งหมด 10122 รายการ
วันที่ หัวข้อข่าว ศูนย์ คอลัมน์/รายการ สื่อ
 04/08/2556  เปิดประเด็น: สวทช.ผุดโครงการ iTAP หนุนเอกชนพัฒนานวัตกรรมบ้าน  สก.   - /-  อังคารวันนี้
 10/07/2556  MB SOCIETY: ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น 2013  สก.   ./-/  การเงินธนาคาร
 31/07/2552  Growing optics and photonics in Thailand  ศอ.  -  ICO CIO NEWSLETTER
 01/07/2552  THERMSCREEN SCREENS FOR INFLUENZA A(H1N1) PATIENTS.  ศอ.  -  Eworld Magazine
 01/06/2565  ส่งมอบเต็นท์ความดันลบแยกผู้ป่วย(เทคโนโลยีชาวบ้าน)  ศว.  - / -  เทคโนโลยีชาวบ้าน
 15/05/2565  เอ็มเทค สวทช. มอบ "ถุงห่อทุเรียน" ลดเคมี(เทคโนโลยีชาวบ้าน)  ศว.  - / -  เทคโนโลยีชาวบ้าน
 15/09/2564  เอ็มเทค-สจล. เปิดผลทดสอบ Magik Growth นวัตกรรมถุงห่อทุเรียน "เปลือกบาง-เนื้อหนาขึ้น" ช่วยลดสารเคมี (เทคโนโลยีชาวบ้าน)  ศว.  - / -  เทคโนโลยีชาวบ้าน
 01/06/2564  มอบเปลปกป้อง (เทคโนโลยีชาวบ้าน)  ศว.  - / -  เทคโนโลยีชาวบ้าน
 01/01/2563  "วันยางพารา 2563 : บึงกาฬโมเดล 2020" มหกรรมยางพารายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน(เทคโนโลยีชาวบ้าน)  ศว.  - / -  เทคโนโลยีชาวบ้าน
 01/01/2563  เกษตรไทย 2020 จะอยู่กันอย่างไร?  ศอ.  - / -  เคหการเกษตร .
 31/10/2562  สหกรณ์บ้านแพรกหาฯ พัทลุงรับนวัตกรรม "ParaFIT" แปรรูปหมอน-ที่นอนยางพารา (เทคโนโลยีชาวบ้าน)  ศว.  - / -  เทคโนโลยีชาวบ้าน
 31/10/2562   มอบอุปกรณ์ (เทคโนโลยีชาวบ้าน)  ศว.  - / -  เทคโนโลยีชาวบ้าน
 14/04/2562   สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ ยางไทยเติบโตยั่งยืน  ศว.  - / -  เทคโนโลยีชาวบ้าน
 14/01/2562   เปิดยิ่งใหญ่ งานวันยางพารา บึงกาฬ 2562 ศูนย์กลางยางพารา เศรษฐกิจก้าวหน้า การค้าก้าวไกล  ศว.  - / -  เทคโนโลยีชาวบ้าน
 07/12/2561  อลังการ-ตระการตา มหกรรมยางพารา ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ  ศว.  - / -  เทคโนโลยีชาวบ้าน
กรุณาเลือกหน้าที่ต้องการ  1/675 

รับผิดชอบข้อมูลโดย :: งานประชาสัมพันธ์
พัฒนาระบบโดย :: งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ