หน้าแรกลงทะเบียนสมาชิกคลังข้อความไทย-อังกฤษคลังศัพท์ไทย-อังกฤษคลังเสียงพูดไทยคลังข้อมูลภาพตัวอักษรคลังรูปร่างสามมิติคนไทยคลังภาพจากกล้องจราจรคลังฐานข้อมูลจีโนมคลังข้อมูล Anomaly Detectionคลังข้อมูลถามตอบภาษาไทย
คลังข้อมูลถามตอบภาษาไทย

คลังข้อมูลถามตอบภาษาไทยเป็นชุดข้อมูลคำถามคำตอบ จำนวน 4,000 ชุด สำหรับพัฒนาโปรแกรมถามตอบภาษาไทย ซึ่งชุดข้อมูลนี้ประกอบด้วยกลุ่มคู่คำถามและคำตอบที่ถูกสร้างจากผู้ใช้ทั่วไปและเป็นกลุ่มคู่คำถามและคำตอบที่มีเนื้อหาหลากหลาย เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยว กีฬา และอื่น ๆ นอกจากนี้คำถามที่อยู่ในกลุ่มนี้เป็นคำถามง่ายและยากผสมกัน ยกตัวอย่างเช่น
(1) คำถาม: นายกรัฐมนตรีคนที่ 7 ของประเทศไทยคือใคร คำตอบ: ปรีดี พนมยงค์

(2) คำถาม: กีฬาประจำชาติแห่งแดนอาทิตย์อุทัยที่มีประวัติยาวนานคือกีฬาอะไร คำตอบ: ซูโม่

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://copycatch.in.th/thai-qa-task.html

เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ท่านสามารถ