หน้าแรกลงทะเบียนสมาชิกคลังข้อความไทย-อังกฤษคลังศัพท์ไทย-อังกฤษคลังเสียงพูดไทยคลังข้อมูลภาพตัวอักษรคลังรูปร่างสามมิติคนไทยคลังภาพจากกล้องจราจรคลังฐานข้อมูลจีโนมคลังข้อมูล Anomaly Detectionคลังข้อมูลถามตอบภาษาไทย
คลังศัพท์ไทย-อังกฤษ

LEXiTRON-Pro ฐานข้อมูลพจนานุกรมคำอ่านภาษาไทย ขนาด 1 แสน 3 หมื่นคำ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://lexitron.nectec.or.th/

เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ท่านสามารถ