โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้ให้บริการรับรองดาตาเซนเตอร์

สำหรับผู้ให้บริการรับรองดาตาเซนเตอร์
(50% off) โปรโมชั่นส่วนลด 50% สำหรับการรับรองดาตาเซนเตอร์แบบแพ็คเกจ
(การรับรองDesign + Installation & Operation)

พิเศษสำหรับผู้ยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นี้เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สถาบันประเมินและรับรองเทคโนโลยีดิจิทัล (DTEC) โทร. 025646900 ต่อ 2080…4
e-mail: dtec@nectec.or.th