อาหารและการเกษตร สุขภาพ ยานยนต์ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริการ โครงการทุนวิจัย แหล่งรวมโปสเตอร์เก่า
กลุ่มสุขภาพ รวม 3 แผ่น

1

บทเรียนมัลติมีเดียสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน ASTEC PDF C1 1 แผ่น

2

ระบบข่าวออน์ไลน์ที่ทุกคนเข้าถึง ASTEC PDF C2 1 แผ่น

3

ฉลากยาอัจฉริยะ TIDI PDF C73 1 แผ่น

4

Temp News แนวตั้ง - PDF - 1 แผ่น

5

Temp News แนวนอน - PDF - 1 แผ่น


สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55
e-mail : หรือ
แผนที่