อาหารและการเกษตร สุขภาพ ยานยนต์ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบริการ โครงการทุนวิจัย แหล่งรวมโปสเตอร์เก่า
กลุ่มบริการ รวม 4 แผ่น

1

ศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาบุคลากรไอซีที HRC PDF C12 2 แผ่น

2

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี TTD PDF C75 2 แผ่นสงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 02-564-6900 ต่อ 2346-55
e-mail : หรือ
แผนที่