ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม “การใช้ AI for Thai Platform” สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมภาคเหนือ

Submitted by sittichai on Mon, 12/16/2019 - 13:41

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม
การอบรม “การใช้ AI for Thai Platform” สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมภาคเหนือ
ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU) จังหวัดเชียงใหม่

โดยสามารถเข้าดูรายชื่อของผู้ที่รับการพิจารณาคัดเลือกได้ที่นี่ [Click]
ในการนี้ รบกวนให้ผู้ที่รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรม
กรอบแบบตอบรับ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมภายในวันที่ 18 ธ.ค. 62 นี้

พร้อมกันนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ สามารถเข้าดูรายละเอียดของการเตรียมตัว
กำหนดการ ของการจัดงานได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของการจัดงานครับ

*** แล้วพบกันในวันจัดงานนะครับ ***

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม Boot Camp ครั้งที่ 1

Submitted by sittichai on Tue, 11/12/2019 - 22:09

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล สำหรับระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 1
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ได้ที่นี่ [Click]
ในการนี้ รบกวนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอบรม
กรอกแบบตอบรับ เพื่อยืนยันการเข้าร่วม ภายในวันที่ 14 พ.ย. 62 นี้พร้อมกันนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ สามารถเข้าดูรายละเอียดของการเตรียมตัว
กำหนดการ ของการจัดงานได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของการจัดงานครับ

แล้วพบกันในวันจัดงานนะครับ