ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าร่วมการอบรม ครั้งที่ 1-3

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 01 ก.ย. 2563 - 22.13 น.

     ทางโครงการฯ กำหนดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ตามประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอบรม สามารถเข้าร่วมค่ายอบรมฯ ได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ กรณีต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0 2564 6900 ต่อ 2327 ในวันและเวลาราชการ

รูปแบบการจัดงานฯ
1. ในสองวันแรก จะเป็นการอบรมเกี่ยวกับ Embedded Board และ IoT
2. ในวันที่สาม จะเป็นการนำเสนอแนวทางการพัฒนาโครงงานตามที่กรอกในใบสมัคร ด้วย Slide Presentation พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตร

สถานที่ วันเวลา ในการจัดงานฯ
สถานที่จัดงาน:
     ครั้งที่ 1 | ณ ห้อง 17406 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
     ครั้งที่ 2 | ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคาร 36 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถนนสุรนารายณ์ อำเภแเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
     ครั้งที่ 3 | ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคาร 14 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันเวลา:
     ครั้งที่ 1 | 9 - 11 กันยายน 2563 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]
     ครั้งที่ 2 | 17 - 19 กันยายน 2563 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]
     ครั้งที่ 3 | 23 - 25 กันยายน 2563 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]
ที่พัก:
     ครั้งที่ 1 | ณ โรงแรมธารบุรี (Thanburi Hotel) เลขที่ 123 ถนนอดุลยเดช ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี [แผนที่]
                     ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพักที่ทางโครงการฯ จัดไว้ ได้ที่นี่ [คลิก]
     ครั้งที่ 2 | ณ โรงแรมสีมาธานี เลขที่ 2112/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [แผนที่]
     ครั้งที่ 3 | ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [แผนที่]
แผนที่และเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่จัดงาน:
     แผนที่ ครั้งที่ 1 [คลิก]
     แผนที่ ครั้งที่ 2 [คลิก]
     แผนที่ ครั้งที่ 3 [คลิก]

การเตรียมตัวในการเข้าร่วมค่ายฯ
     1. เตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (อย่างน้อยทีมละ 2 เครื่อง) พร้อมสายไฟต่อพ่วง ของตนเองมาใช้งานสำหรับการเข้าร่วมการอบรมฯ
     2. เตรียมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงกับ Embedded Board ของโครงงานมาทดลอง/ทดสอบ ตามใบงาน หรือแบบฝึกหัด ในช่วงการลงมือปฏิบัติ (กรณีมีชุดอุปกรณ์ของโครงงานอยู่แล้ว)
     3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ฯลฯ ของตนเองสำหรับการเข้าพักยังที่พักที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ให้ กรณีแจ้งความจำนงให้ทางโครงการฯ จัดเตรียมพี่พักให้
     4. เสื้อผ้าสำหรับการเข้าร่วมอบรมฯ (รบกวนเป็นชุดสุภาพ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียนนักศึกษา)
     5. เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)