วัตถุประสงค์

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 20 เม.ย. 2563 - 09.41 น.

1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ และการนำไปประยุกต์ใช้
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นผลงานด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ