รายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 23 มี.ค. 2563 - 10.45 น.


03 - 04 - 2563

รายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 8
No. รหัส
โครงการ
ชื่อผลงาน ผลงาน
จากโครงการ
สถาบันการศึกษา จังหวัด
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1 TK8001 แคปซูลเก็บน้ำใต้ดินให้กับต้นกล้า Ground Water Holding Capsule for Plants - โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี
2 TK8002 การพัฒนาเซนเซอร์ต้นแบบวัดระดับ
ความสุกของผลไม้โดยอาศัยหลักการ
ดูดกลืนแสงของคลื่นอินฟราเรด
The development Prototype ripening fruit sensor By infrared light absorption technique YSC 2020 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
3 TK8003 บ้านอัฉริยะ Smart Home - โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปทุมธานี
4 TK8004 แอปพลิเคชั่นพาสปอร์ตกลับบ้าน   - โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
5 TK8005 แอพพลิเคชั่นสำหรับค้นหาอู่ซ่อมรถ GASA NSC 2020 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
6 TK8006 มหัศจรรย์เรขาคณิต Tangram Craft World NSC 2020 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง
7 TK8007 อุปกรณ์เลี้ยงปลาวาไรตี้ Automatic fish farming system - โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม
8 TK8008 AR แอพพลิเคชั่นเกม Ancestral Lens Ancestral Lens" the historical AR game NSC 2020 Home School เชียงใหม่
9 TK8009 ระบบควบคุมปั๊มน้ำบาดาลสำหรับ
แปลงปลูกข้าวโพดในฤดูแล้ง
  - โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
10 TK8010 เครื่องสาวไหมไฮเทค High Tech silk reeling Machine YSC 2020 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
11 TK8011 การพัฒนาจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว
จากกระเพาะรูเมนของควาย
Decomposer of rice stubble from rumen stomach YSC 2020 โรงเรียนสหราษฎร์รังฤษดิ์ นครพนม
12 TK8012 ฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farm   โรงเรียนวัดป่าประดู่ ระยอง
13 TK8013 เจ้าหนูนักสะกด The Little Speller   โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง
14 TK8014 วัดกับผมมั้ย!!! Goniometer by Computer Vision NSC 2020 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
กรุงเทพ
15 TK8015 การวิ่งเพื่อสุขภาพ Running Health NSC 2020 มหาวิทยาลัยเทตโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุุรี กรุงเทพมหานคร
16 TK8016 ฝ้าเพดานจากขวดพลาสติก Plastic ceiling - โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง
17 TK8017 การพัฒนาแบตเตอรี่โดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ถูกฉายรังสีผลิตจากข้าวเหนียว Modification of Li-S battery with radiated activated Carbon derived from Sticky Rice. - โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ระยอง
18 TK8018 ครีมหมักผมสมุนไพรกำจัดเหาและไข่เหา Herbal hair treatment cream to get rid of lice and nits - โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดนครพนม
19 TK8019 ตุ๊กตา safety อัจฉริยะ Smart safety doll YSC 2020 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ศรีสะเกษ
20 TK8020 การศึกษาการผลิตน้ำมันในกระบวนการไพโรไลซิส จากน้ำมันพืชใช้แล้วผสมกับเศษชีวมวล (กากกาแฟ) A study of production pyrolysis oil from used Cooking oil mixed with biomass (Coffee ground) YSC 2020 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
21 TK8021 ระบบ บันทึกแท็กภาพถ่ายด้วย AI Tagging keywords to Images with AI - โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
22 TK8022 หมวกนิรภัยช่วยชีวิตอัจฉริยะ Intelligent life-saving helmet YSC 2020 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ศรีสะเกษ
23 TK8023 อุปกรณ์นับจำนวนคนอัตโนมัติ Automatic Counting Device - โรงเรียนแม่แจ่ม เชียงใหม่
24 TK8024 แชทบอทพัสสุนีย์ Patsunee - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
25 TK8025 การสร้างเม็ดพลาสติกชีวภาพจากขยะพลาสติก
และขยะทางการเกษตร
The creation of bio-plastics from plastic waste And agricultural waste - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
26 TK8026 หุ่นยนต์พ่นยา Insecticide Spraying Robot U-YET20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นครราชสีมา
27 TK8027 ระบบแจ้งเตือนเด็กติดในรถและติดตามรถด้วย GPS   - โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
28 TK8028 หมวกกันน็อค ล็อคความปลอดภัย Safety helmet YSC 2020 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
29 TK8029 กล่องอบผ้าปัญญาประดิษฐ์ clothes dryer box - โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
30 TK8030 แพลตฟอร์มเพื่อเกษตรกรไทย ตลาดเกษตรกร 4.0 Farmer market 4.0 Big Data & Ai Platform that Focuses on Thai farmers NSC 2020 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
31 TK8031 เครื่องดักจับยุงด้วยระบบบสมองกล Mosquito trap auto system (M-TAS) - โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จังหวัด ลำปาง
32 TK8032 ระบบจ่ายน้ำเพื่องานเกษตรอัตโนมัติ Automatic plant irrigation System U-YET20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นครราชสีมา
33 TK8033 Think cAr Math : แอปพลิเคชั่นส่งเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์เรื่องสมการเบื้องต้น
Think cAr Math : Application for mathematical Development of fundamental equation NSC 2020 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
34 TK8034 แปลงผักสาธิตด้วยนาโนเทคโนโลยีผ่านระบบ IOT Transform vegetable demonstration using Nanotechnology through IOT system - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่
35 TK8035 รถเข็นนำผู้ป่วยขึ้นลงรถยนต์   YSC 2020 โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม
36 TK8036 เครื่องออกกำลังกายปลากัด Auto Training Fighting Fish YSC 2020 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นครพนม
37 TK8037 อุปกรณ์ตรวจเช็คสภาพหน้ายางรถยนต์ Inspection Tire Machine. - โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
38 TK8038 การพัฒนาถังขยะเปียกให้เป็นน้ำหมักชีวภาพแบบอัตโนมัติ   YSC 2020 โรงเรียนปลาปากวิทยา นครพนม
39 TK8039 ระบบบริหารจัดการน้ำในสวนเศรษฐกิจพอเพียง   - โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เชียงราย
40 TK8040 วัสดุเลียนแบบพฤติกรรมเฟินกระปรอกเล็กเพื่อเก็บกักน้ำ Drynaria boii Christ behavior emulating material for holding the water. YSC 2020 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
41 TK8041 วัยใสวัย(ไม่)สิว teenage flawless skin YSC 2020 โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง
42 TK8042 เครื่องจ่ายยาอัจฉริยะ medicine dispenser - โรวเรียนวิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์
43 TK8043 ระบบการแจ้งเตือนการตรวจจับการลอกคราบปูโดยอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่น The automatic warning of crab molting detection By application - โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล
44 TK8044 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพืช Generate electricity from plants - โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
45 TK8045 เครื่องดูแลผู้ป่วยอัจฉริยะ Intelligent patient care machine - โรงเรียนคลองลานวิทยา จังกำแพงเพชร
46 TK8046 เครื่องกรองก๊าซพิษเเละควันบุหรี่จากเศษวัสดุ Toxic gas filters and cigarette smoke from pieces
Of material
- โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
47 TK8047 การพัฒนาบอร์ดเกม Strong Mind : The Board Game เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภาวะโรคซึมเศร้าสำหรับเยาวชน Strong Mind : The Board Game - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
ขอนแก่น