YCIC 2020 เชิญชวนร่วมเสริมทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการ โดยใช้หลักของการเขียนโมเดลธุรกิจ

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: พฤ. 11 มิ.ย. 2563 - 14.30 น.

เนคเทค สวทช. โดย "โครงการพรวนฝันนวัตกรรุ่นเยาว์สู่ชุมชน (Young Creative Innovator for Community 2020: YCIC 2020)" เชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมเสริมทักษะเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการโดยใช้หลักการเขียนโมเดลธุรกิจ ในหัวข้อ

"การเขียนโมเดลธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการประยุกต์ใช้งาน"
โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สวทช.

ในวันอังคารที่ 23 มิ.ย. นี้ ทาง Facebook: NECTEC NSTDA เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
.