MENU
Banner

ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

thumbnail

ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก

นวัตกรรมสำหรับฟื้นฟูร่างกายที่นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาประยุกต์กับหลักการฟื้นฟูพื้นฐาน ช่วยให้บุคลากรด้านการฟื้นฟูร่างกายมีอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
thumbnail

ฟลูอิดิกชิพสำหรับตรวจจำแนกไส้เดือนฝอย

ชิพสำหรับกักไส้เดือนฝอยไว้ในพื้นที่ที่กำหนด ทำหน้าที่กรองไส้เดือนฝอยเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจจำแนกไส้เดือนฝอย
thumbnail

Kid-Bright จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง

อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านบอร์ดสมองกลฝังตัว
thumbnail

Solar Inverter 5hp

อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ แม้ความเข้มของแสงอาทิตย์ไม่แน่นอนก็ยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ