MENU
Banner

ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

thumbnail

อุปกรณ์ในระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเชื่อมต่อระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้รีโมทคอนโทรลส่งพลังงานในการควบคุมการเปิด-ปิด
thumbnail

บอร์ดสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว

ออกแบบมาเพื่อใช้เรียนรู้และช่วยย่นระยะเวลาในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวให้ทำได้รวดเร็วขึ้น
thumbnail

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเอสอาร์มอเตอร์

เทคโนโลยีที่ทำให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีสมรรถนะสูง ในราคาประหยัด เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดปัญหาทางด้าน มลพิษทางอากาศ
thumbnail

GIV - หุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยไม่จำเป็นต้องถอดโรเตอร์