MENU
Banner

ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

thumbnail

Health CheckUp Kiosk - ระบบตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ

ระบบตรวจสุขภาพที่จะช่วยให้ผู้ใช้ตรวจวัดและติดตามสุขภาพได้ด้วยตนเองที่จุดเดียว
thumbnail

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเอสอาร์มอเตอร์

เทคโนโลยีที่ทำให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีสมรรถนะสูง ในราคาประหยัด เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดปัญหาทางด้าน มลพิษทางอากาศ
thumbnail

GIV - หุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยไม่จำเป็นต้องถอดโรเตอร์
thumbnail

ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก

นวัตกรรมสำหรับฟื้นฟูร่างกายที่นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาประยุกต์กับหลักการฟื้นฟูพื้นฐาน ช่วยให้บุคลากรด้านการฟื้นฟูร่างกายมีอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น