MENU
Banner

ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

thumbnail

อุปกรณ์ในระบบสแตนบายแบบใช้พลังงานต่ำมาก

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเชื่อมต่อระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้รีโมทคอนโทรลส่งพลังงานในการควบคุมการเปิด-ปิด
thumbnail

บอร์ดสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว

ออกแบบมาเพื่อใช้เรียนรู้และช่วยย่นระยะเวลาในการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวให้ทำได้รวดเร็วขึ้น
thumbnail

Health CheckUp Kiosk - ระบบตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ

ระบบตรวจสุขภาพที่จะช่วยให้ผู้ใช้ตรวจวัดและติดตามสุขภาพได้ด้วยตนเองที่จุดเดียว
thumbnail

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเอสอาร์มอเตอร์

เทคโนโลยีที่ทำให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีสมรรถนะสูง ในราคาประหยัด เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดปัญหาทางด้าน มลพิษทางอากาศ