MENU
Banner

ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

thumbnail

OnSpec : NECTEC SERS Chips สำหรับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

ตอนที่ 1 การตรวจสอบหมึกปากกาด้วยเทคนิค SERS ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานจะต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งการตรวจวัดที่ง่ายและสะดวกโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พยานเอกสาร
thumbnail

ฟลูอิดิกชิพสำหรับตรวจจำแนกไส้เดือนฝอย

ชิพสำหรับกักไส้เดือนฝอยไว้ในพื้นที่ที่กำหนด ทำหน้าที่กรองไส้เดือนฝอยเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจจำแนกไส้เดือนฝอย
thumbnail

KidBright จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง

อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านบอร์ดสมองกลฝังตัว ที่ช่วยให้การเรียนการสอนเขียนโปรแกรมง่ายและสนุกขึ้น
thumbnail

Solar Inverter 5hp

อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ แม้ความเข้มของแสงอาทิตย์ไม่แน่นอนก็ยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ