MENU
Banner

ฮาร์ดแวร์และอิเล็กทรอนิกส์

thumbnail

GIV - หุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หุ่นยนต์ขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยไม่จำเป็นต้องถอดโรเตอร์
thumbnail

ระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่าง และข้อศอก

นวัตกรรมสำหรับฟื้นฟูร่างกายที่นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาประยุกต์กับหลักการฟื้นฟูพื้นฐาน ช่วยให้บุคลากรด้านการฟื้นฟูร่างกายมีอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
thumbnail

OnSpec : NECTEC SERS Chips สำหรับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

ตอนที่ 1 การตรวจสอบหมึกปากกาด้วยเทคนิค SERS ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานจะต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งการตรวจวัดที่ง่ายและสะดวกโดยไม่สร้างความเสียหายแก่พยานเอกสาร
thumbnail

ฟลูอิดิกชิพสำหรับตรวจจำแนกไส้เดือนฝอย

ชิพสำหรับกักไส้เดือนฝอยไว้ในพื้นที่ที่กำหนด ทำหน้าที่กรองไส้เดือนฝอยเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจจำแนกไส้เดือนฝอย