MENU
Banner

โมบายแอปพลิเคชัน

thumbnail

FoodChoice : แอปฯ แสดงข้อมูลบนฉลากโภชนาการ

สุขภาพดีเพราะมีแอปฯ FoodChoice
thumbnail

Traffy Transit : แอปพลิเคชันทำนายเวลารถเข้าป้าย

แอปพลิเคชันแสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถ โดยการติดตั้ง GNSS ไว้ที่รถโดยสารประจำทาง และทำการทำนายเวลาที่รถจะมาถึงป้าย
thumbnail

Traffy Fondue : แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง

เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ และติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
thumbnail

Museum Pool : แอปพลิเคชันเดียว เที่ยวทุกพิพิธภัณฑ์

แอปพลิเคชันช่วยในการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ ทั้งแบบที่เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์จริงและแบบพิพิธภัณฑ์เสมือน