MENU
Banner

โมบายแอปพลิเคชัน

thumbnail

SafeMate Ver.2 : แอปพลิเคชั่นติดตามการขับรถด้วย Smartphone

"อยู่ไหน แชร์ได้ ปลอดภัย ถึงบ้าน" ร่วมรณรงค์ทุกความห่วงใยบนท้องถนน เพียงเปิดแอปพลิเคชันขณะขับขี่หรือโดยสารรถสาธารณะ
thumbnail

FAARMis : ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์

แอฟพลิเคชั่นสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อยกระดับการเกษตรไทย
thumbnail

SQR : บาร์โค้ดสองมิติของภาษามือ สำหรับคนพิการทางการได้ยิน

Sign Language 2D Barcode for the Deaf สำหรับสแกนบาร์โค้ดสองมิติที่มีสัญลักษณ์ภาษามือ เชื่อมต่อวิดีโอภาษามือบน Cloud Platform
thumbnail

ชื่อบ้านนามเมือง

ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : ทั่วถิ่นดินแดน แสนหาง่ายดาย เขียนใช้เช่นไร ได้แค่ปลายนิ้ว