MENU
Banner

โมบายแอปพลิเคชัน

thumbnail

Traffy Fondue : แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง

เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ และติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
thumbnail

Museum Pool : แอปพลิเคชันเดียว เที่ยวทุกพิพิธภัณฑ์

แอปพลิเคชันช่วยในการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ ทั้งแบบที่เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์จริงและแบบพิพิธภัณฑ์เสมือน
thumbnail

Agri-Map Mobile

ระบบแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์บนสมาร์ทโฟน
thumbnail

SafeMate Ver.2 : แอปพลิเคชั่นติดตามการขับรถด้วย Smartphone

"อยู่ไหน แชร์ได้ ปลอดภัย ถึงบ้าน" ร่วมรณรงค์ทุกความห่วงใยบนท้องถนน เพียงเปิดแอปพลิเคชันขณะขับขี่หรือโดยสารรถสาธารณะ