MENU
Banner

ซอฟต์แวร์

thumbnail

TPMAP : ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า

TPMAP คือระบบ Big Data ของภาครัฐที่สามารถระบุได้ว่าคนจนนั้นอยู่ที่ไหน มีปัญหาอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถออกนโยบายแก้ปัญหาได้ตรงจุด
thumbnail

VAJA 8.0 : ซอฟต์แวร์สร้างเสียงพูดไทย/อังกฤษ

ต้นแบบเชิงพาณิชย์ซอฟต์แวร์สร้างเสียงพูดไทย/อังกฤษ วาจา 8.0
thumbnail

Thai School Lunch

ระบบแนะนำสำรับอาหารสำหรับโรงเรียนอัตโนมัติ
thumbnail

KidDiary Platform ระบบฐานข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

ช่วยบันทึก ติดตามและเฝ้าระวังพัฒนาการทุกย่างก้าว เชื่อมโยงข้อมูลจากบ้าน โรงเรียน และโนงพยาบาล เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เด็กไทยเติบโตดี มีพัฒนาการสมวัย