บทความพิเศษ

ชวนมารู้จัก “HandySense” ผ่านหลากมุมมองที่มีต่อระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ

(VDO Series) มารู้จัก “HandySense” ผ่านหลากมุมมองที่มีต่อระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ที่ใครๆ ก็ใช้ได้ง่ายๆ ราคาไม่แรง

Knock Knock Knock เปิดประตูรู้จักเนคเทค | EP.5 ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST)

ทัวร์ห้องทำงานของทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย ไปรู้จักกับ ไปรู้จัก “NAVANURAK” เทคโนโลยีรวบรวมคลังข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์มรดกไทย