บทความพิเศษ

ZpecSen จากสเปกโตรมิเตอร์แบบพกพา สู่สื่อการสอนเรื่องแสงและสเปกตรัม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการเรียนรู้และจินตนาการเป็นของขวัญให้กับเด็กไทยไปพร้อมกับ ZpecSen ผ่านการสนับสนุนเงินทุนสำหรับผลิตอุปกรณ์ ZpecSen แจกจ่ายไปยังโรงเรียนทั่่วประเทศ

Knock Knock Knock เปิดประตูรู้จักเนคเทค | EP.4 ทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST)

ทั่วร์ห้องทำงานของทีมวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST) ไปรู้จัก “เทคโนโลยีสมอลกลฝังตัว” ในมุมนมองด้านอุตสหกรรมเกษตรทั้งทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเพาะปลูก