บทความพิเศษ

ปลดล็อค ! ข้อจำกัดการสร้าง Data Catalog ด้วยแพลตฟอร์มจัดการข้อมูลบริบทไทย

ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเครื่องมือที่ตอบโจทย์การทำ Data Catalog ส่วนสำคัญที่จะต้องจัดทำภายใต้กรอบ Data Governance ที่ล่าสุดได้ใช้งานจริงในหลากหลายองค์กรของรัฐไปกับคุณปฏิพัทธ์ ตุ้มสังข์ทอง จากทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค-สวทช.

SMC กับอุตสาหกรรม 4.0 ในบริบทของไทย

อุตสาหกรรม 4.0 และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศไทย ในมุมของ ดร.พนิตา พงษ์ไพบูล รองผู้อำนวยการเนคเทค-สวทช.