บทความพิเศษ

ชี้เป้ากลุ่มเกษตรกรเปราะบาง ! พลังการบูรณาการข้อมูลหลากมิติ

กรณ๊ศึกษา : การวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้า “เกศตรกรกลุ่มเปราะบาง” ที่ควรได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเป็นลำดับแรก