MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

สวทช. เปิดรับสมัครผู้อำนวยการนาโนเทค ถึง 6 ม.ค. 63

สวทช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผศน.) ถึง 6 มกราคม 2563
thumbnail

“Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT” พบนักพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง

“Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT” พบนักพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง ขยายผล NETPIE Platform สู่ภาคอุตสาหกรรม
thumbnail

'สุวิทย์' ประกาศขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ AI Nation เปิดตัวหุ่นยนต์สอนปัญญาประดิษฐ์ KidBright AIBot

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ประกาศขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ AI Nation เปิดตัวหุ่นยนต์สอนปัญญาประดิษฐ์ KidBright AIBot เป็นชาติแรกในภูมิภาคอาเซียน
thumbnail

“AI Nation” ไทยแลนด์แดนปัญญาประดิษฐ์ ร่วมสร้าง “Smart Nation”

แม้เทรนด์ด้าน AI ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางเมื่อไม่นานนัก แต่ได้รับการวิจัยพัฒนาเสมือนแหล่งน้ำมันดิบของโลกอย่างรวดเร็ว ทั่วโลกต่างแข่งขันกันพัฒนาเพื่อกลั่นกรองผลผลิตจาก AI เช่นเดียวกันกับประเทศไทย