MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

การจัดการปัญหาเมืองและชุมชนด้วยแพลตฟอร์ม Traffy Fondue

การจัดการปัญหาเมืองและชุมชนด้วยแพลตฟอร์ม Traffy Fondue
thumbnail

เนคเทค สวทช. จัดเยี่ยมชม Online สไตล์ New Normal ต้อนรับโครงการ PIM Career Academy

เนคเทค สวทช. จัดเยี่ยมชมออนไลน์ สไตล์ New Normal ต้อนรับโครงการ PIM Career Academy
thumbnail

[Hall of Fame] เนคเทค สวทช. โดย ThaiSC คว้า 2 รางวัลในงานประชุมนานาชาติ ANSCSE ครั้งที่ 24

เนคเทค สวทช. โดย ThaiSC คว้า 2 รางวัลในงานประชุมนานาชาติ ANSCSE ครั้งที่ 24
thumbnail

ชม Clip ย้อนหลัง สัมภาษณ์เกษตรกรนำ HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้อย่างไร

ชม Clip ย้อนหลัง สัมภาษณ์เกษตรกรนำ HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้อย่างไร
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว