MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

เนคเทคนำ TPMAP และ Agri-Map ออกนิทรรศการ "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางปฏิบัติ"

นายกรัฐมนตรีรับมอบสมุดปกขาว "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางปฏิบัติ" มุ่งเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย วทน.
thumbnail

Coding at School Powered by KidBright พาบินลัดฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์

ผู้ชนะจากเวทีการประกวดโครงการ Coding at School ออกเดินทางเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างประสบการณ์ให้เยาวชน เปิดมุมมองการสร้างสรรค์
thumbnail

เนคเทคให้การต้อนรับกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

เนคเทค-สวทช. ได้ให้การต้อนรับพลอากาศตรีณรงค์เวทย์ เรืองจวง ผอ.สำนักนโยบายและแผน และข้าราชการกองทัพอากาศหลักสูตรนายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ชั้นต้น รุ่นที่ 2 เข้าร่วมศึกษาดูงาน
thumbnail

ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการเอ็มเทค

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ผศว.)