MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 22 | ค.ศ.1971 สำหรับการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับฮอโลแกรม

มาถึงในยุคสมัยที่สามารถบันทึกภาพสามมิติของวัตถุไว้ในรูปของลวดลายการแทรกสอดกันของแสง ที่เรียกกันว่า ฮอโลแกรม (Hologram)
thumbnail

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 21 | ค.ศ.1966 สำหรับการค้นพบและการพัฒนาวิธีการทางแสงสำหรับใช้ศึกษาการสั่นพ้องของอะตอม

Alfred Kastler เป็นนักวิทยาศาสตร์เพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีนี้ ซึ่งได้ให้ความสนใจไปที่การสั่นพ้องแบบ Hertzian ที่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมมีปฏิสัมพันธ์กับ คลื่นวิทยุหรือคลื่นไมโครเวฟ
thumbnail

"Chatbot" ...ถูกที่ ถูกเวลา

ในช่วงปีที่ผ่านมานี้ เหล่าผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน ต่างให้ความสนใจกับเทคโนโลยีนี้อย่างเข้มข้น และหากได้ลองสำรวจว่าหน่วยงานหรือองค์กรใดมีแผนจะพัฒนาหรือนำ Chatbot ไปใช้ เชื่อได้ว่าเราจะได้เห็นภายใน 1-2 ปีนี้อย่างแน่นอน
thumbnail

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 20 | ค.ศ.1964 สำหรับงานพื้นฐานทางด้านควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำไปสู่หลักการทางด้าน Maser และ Laser

Charles Hard Townes และเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึง Nicolay Gennadiyevich Basov และ Aleksandr Mikhailovich Prokhorov ได้นำหลักการ Stimulated Emission ไปใช้ในการสร้างคลื่นไมโครเวฟที่มีความเป็นโคฮีเรนจ์