MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

ทีมงานเดินสายส่งมอบบอร์ด KidBright ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมอบรมและมอบบอร์ด KidBright แก่โรงเรียนในกลุ่มศูนย์ประสานงานภูมิภาคฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
thumbnail

เนคเทค-สวทช. ส่งมอบบอร์ด KidBright ให้โรงเรียนในกลุ่มศูนย์ประสานงาน มธ. (ศูนย์รังสิต)

กิจกรรมอบรมและมอบบอร์ด KidBright แก่โรงเรียนตามภูมิภาคสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Coding at School powered by KidBright
thumbnail

ขอเชิญชวนนักเรียน ม.ต้น ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright (เปิดรับสมัคร วันนี้-17 ส.ค. 61)

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดในเวที “การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright (Youth’s Coding Competition by KidBright: YCCK 2018)” เพื่อเฟ้นหาทีมเข้าประกวดในเวทีระดับชาติ
thumbnail

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019)

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมสมัครขอทุนสนับสนุนพัฒนาผลงานเพื่อสรรหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์ของประเทศไทย ในโครงการ "การแบ่งบันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี