MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

ผู้มีความเสี่ยง (PUI) เตรียมใช้ ! DDC-Care: ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19

DDC-Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID-19
thumbnail

[Hall of Fame] ผลงานเนคเทค-สวทช. ติด 1 ใน 5 คว้า the Alteryx Analytics Excellence Winner Awards 2020

[Hall of Fame] ผลงานเนคเทค-สวทช. ติด 1 ใน 5 คว้า the Alteryx Analytics Excellence Winner Awards 2020
thumbnail

[Hall of Fame] ทีมวิจัยเนคเทค-สวทช. คว้า Best Presentation จากงาน ICIGP 2020

[Hall of Fame] ทีมวิจัยเนคเทค-สวทช. คว้า Best Presentation จากงาน ICIGP 2020
thumbnail

Smart Farmer ฉะเชิงเทรารวมตัว อัพเดทกลยุทธ์ระบบเกษตรอัจฉริยะจากเนคเทค

เนคเทคจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะ" ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว