MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 31 | ค.ศ. 2014 สำหรับการประดิษฐ์หลอดแอลอีดีสีน้ำเงินที่นำไปสู่แหล่งกำเนิดแสงสีขาวที่มีประสิทธิภาพ

ความสำเร็จในการสร้างแสงไดโอดเปล่งแสงสีน้ำเงินนี้ได้จะนำไปสู่แหล่งกำเนิดแสงสีขาวที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
thumbnail

สวทช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผอ.BIOTEC (ผศช.) ถึง 23 ก.ย.นี้

สวทช. เปิดรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
thumbnail

เนคเทคนำ AI ช่วยวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับ

เนคเทค นำ AI ช่วยงานวิจัยร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ช่วยวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับ
thumbnail

บุกภาคอีสาน “Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT”

รวมพลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT