MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

“AI Nation” ไทยแลนด์แดนปัญญาประดิษฐ์ ร่วมสร้าง “Smart Nation”

แม้เทรนด์ด้าน AI ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางเมื่อไม่นานนัก แต่ได้รับการวิจัยพัฒนาเสมือนแหล่งน้ำมันดิบของโลกอย่างรวดเร็ว ทั่วโลกต่างแข่งขันกันพัฒนาเพื่อกลั่นกรองผลผลิตจาก AI เช่นเดียวกันกับประเทศไทย
thumbnail

เนคเทค และ NIA (สาธารณรัฐเกาหลี) ร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์มประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ

เนคเทค - สวทช. ผนึกความร่วมมือกับ National Information Society Agency (NIA) สาธารณรัฐเกาหลี พัฒนาแพลตฟอร์มประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ
thumbnail

เนคเทคร่วมแสดงผลงานในพิธี MOU ระหว่าง สวทช.และ ธ.ก.ส ด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทาง วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อร่วมมือและส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมการเกษตรดิจิทัล สุขภาพการแพทย์สาธารณสุข สังคม และองค์กร
thumbnail

ทิศทางสื่อสอน Coding สัญชาติไทยในภารกิจก้าวทันเทคโนโลยี

“KidBright” สื่อการสอน Coding วิชาดาวเด่นในหลักสูตรน้องใหม่ ว่ากันว่าเป็นไม้เด็ดของการศึกษาไทยเพื่อเตรียมเด็กไทยสู่ศตวรรษ 21 โดยเฉพาะ แต่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นโจทย์ท้าทายนวัตกรรมเพื่อการศึกษาว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ . . .