MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

ผลงานจากทีมนักวิจัยเนคเทค-สวทช. ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 60

Lab-on-a-chip คว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่น ด้านระบบตรวจวัดกลิ่นแอมโมเนียและค้นหาตำแหน่งรั่วแบบไร้สายด้วย IoT ได้รางวัล ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก
thumbnail

เปิดรับสมัครผู้อำนวยการเนคเทค

สวทช. เปิดรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ผศอ.) ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561
thumbnail

"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" กุญแจของการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตมีการบริหารจัดการเมืองอย่างไร ในการยกระดับให้เป็นเมืองที่มีความสะดวกสบายและความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนท้องถิ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวอุ่นใจทุกครั้งที่มาเยือน
thumbnail

คณะเจ้าหน้าที่ บ.โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมดูงานศูนย์ TOPIC

คณะเจ้าหน้าที่บริษัทโซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC)