MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

เนคเทคจับมือพันธมิตรจัดแข่งขัน Maker Startup 2018 หัวข้อ “โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)”

เนคเทค-สวทช. ร่วมกับ กสทช. KBTG และกราวิเทคไทยจัดการแข่งขัน Maker Startup 2018 หัวข้อ “โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)” เปิดเวทีชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 380,000 บาท และผลักดันเมกเกอร์ต่อยอดเป็นธุรกิจ Startup
thumbnail

เนคเทคต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเข้าเยี่ยมชมเนคเทคเพื่อศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีมาประยุกต์เป็นนวัตกรรม
thumbnail

เนคเทค-สวทช. จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright” ประกาศ “ก้าวต่อไปของ KidBright สู่ KidBright Community”

เปิดตัว KidBright Open Source ให้เมกเกอร์และทุกภาคส่วนไปต่อยอดสร้าง Extension board เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย
thumbnail

เนคเทค-สวทช. ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.และคณะ

เนคเทค-สวทช.ให้การต้อนรับ นางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติ