MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

NSTDA-Intel AI on HPC Workshop

หากเปรียบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นอาวุธ กระบวนการ Train AI ก็คือไฟที่ใช้หลอมอาวุธแห่งโลกดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
thumbnail

ชมผลงาน 20 ทีมสุดท้าย “KruKid Contest” : ครูไทย 4.0 ประชันสื่อสร้างสรรค์สอน STEM

ครูไทย 4.0 ประชันสื่อสร้างสรรค์สอน STEM สื่อการสอนแต่ละชิ้นหน้าตาเป็นอย่างไร สร้างสรรค์ขนาดไหน ไปชมกันเลย
thumbnail

เนคเทคให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ

เนคเทคให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานการวิจัยประยุกต์ทางการแพทย์
thumbnail

เนคเทค ร่วมจัดกิจกรรม “พิราบดิจิทัล" รุ่นที่ 16

เนคเทค ร่วมกับ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “พิราบดิจิทัล รุ่นที่ 16”