MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

ธกส. เยี่ยมชมเนคเทค ร่วมหารืองานวิจัยเทคโนโลยีด้านการเกษตร

คณะผู้บริหารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เยี่ยมชมเนคเทค ร่วมหารืองานวิจัยเทคโนโลยีด้านการเกษตร
thumbnail

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เยี่ยมชม สวทช. ผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ในงานอุตสาหกรรม

ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เยี่ยมชม สวทช.เพื่อหาความร่วมมือการนำผลงานวิจัยไปใช้ในงานอุตสาหกรรม
thumbnail

เนคเทค-สวทช. จัด Workshop สอนทำเครื่องวัดฝุ่นด้วย KidBright

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมวัดปริมาณฝุ่นละอองด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ให้กับครูผู้สอนและนักเรียนในโครงการฯ ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 43 โรงเรียน
thumbnail

TPMAP ถูกนำไปใช้จริงและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “สร้างบุญ ซ่อมบ้าน คนแม่กลอง ไม่ทิ้งกัน”

ผลงานวิจัยพัฒนา TPMAP ถูกนำไปใช้จริงและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทอดผ้าป่า “สร้างบุญ ซ่อมบ้าน คนแม่กลอง ไม่ทิ้งกัน” ณ จังหวัดสมุทรสงคราม