MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

"นวนครซิตี้" เมืองแห่งการพัฒนา นำร่องด้วย Traffy Fondue

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) นำ "Traffy Fondue : ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง" เครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการปัญหามือง วิจัยพัฒนาโดย เนคเทค-สวทช.
thumbnail

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 30 | ค.ศ.2013 สำหรับวิธีการทดลองใหม่ที่สามารถตรวจวัดและจัดการกับระบบควอนตัมใดๆ

อนุภาคอย่างอะตอมโดยเฉพาะอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่รอบๆ นิวเคลียสของอะตอม และ โฟทอน มีพฤติกรรมที่เป็นไปตามทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์
thumbnail

นักวิจัยเนคเทค-สวทช. สร้างชื่อ คว้ารางวัล Information Security Leadership Awards Asia-Pacific

ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC) เนคเทค-สวทช. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ISLA Asia-Pacific Awards ในสาขา Senior Information Security Professional
thumbnail

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 29 | ค.ศ.2009 สำหรับความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับการส่งแสงผ่านเส้นใยนำแสงเพื่อใช้ในการสื่อสาร และ จากการประดิษฐ์วงจรสารกึ่งตัวนำสำหรับรับภาพ

แก้วกับแสงได้มีการใช้งานร่วมกันมานานแล้ว อย่างน้อยก็ 4500 ปีมาแล้วที่แก้วได้ถูกผลิตขึ้นในยุคเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) และ อียิปต์โบราณ