MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

Open Lab : "GASSET" เทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส ประหยัดพลังงาน ต้นทุนต่ำ

GASSET เป็นเซนเซอร์ตรวจจับแก๊สชนิดฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์ครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีความไวสูง และใช้พลังงานต่ำเทียบเคียงเซนเซอร์ตรวจจับแก๊สชนิด MEMS
thumbnail

กองทัพบกมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ปี'60 แก่นักวิจัย สวทช.

กองทัพบก จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560 โดยในปีนี้รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ได้แก่ผลงานวิจัยและพัฒนาจาก สวทช.
thumbnail

เนคเทครับโล่เกียรติคุณ "แบบอย่างของนวัตกรรมแห่งความสุข" จาก สสส.

ขับเคลื่อนการสร้างองค์กรแห่งความสุข เพื่อการพัฒนาองค์กรที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
thumbnail

ขอเชิญร่วม “โครงการส่งเสริมศักยภาพครูโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” 13-16 มิ.ย. 61

เนคเทคขอเชิญ ครู อาจารย์ที่ปรึกษา และครูพี่เลี้ยงด้านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 13-16 มิ.ย. 61