MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

เนคเทคจับมือกระทรวงเกษตรฯ พัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

เนคเทคจับมือกระทรวงเกษตรฯ ตกลงร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ
thumbnail

เนคเทคจับมือกสิกรไทยและจุฬาฯ พัฒนานวัตกรรมทางภาษาไทย "Thai NLP" ด้านการเงิน การธนาคารและธุรกิจ

กสิกรไทยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย NECTEC และ KBTG ร่วมมือวิจัยนวัตกรรมทางภาษาไทย Thai NLP ในส่วนของภาษาทางการเงินการธนาคารและธุรกิจ
thumbnail

สวทช. เปิดรับสมัครผู้อำนวยการนาโนเทค ถึง 6 ม.ค. 63

สวทช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ผศน.) ถึง 6 มกราคม 2563
thumbnail

“Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT” พบนักพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง

“Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT” พบนักพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง ขยายผล NETPIE Platform สู่ภาคอุตสาหกรรม
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว