MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

เนคเทค ร่วมจัดกิจกรรม “พิราบดิจิทัล" รุ่นที่ 15

เนคเทค ร่วมกับ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ พิราบดิจิทัล รุ่นที่ 15
thumbnail

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการ สวทช.

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
thumbnail

"ผศ. ดร. สุรภา เทียมจรัส" นักวิจัยเนคเทครับทุนลอรีอัลเพื่องานวิทย์ ประจำปี 2561

ลอรีอัลประกาศรายชื่อ 5 นักวิจัยสตรีผู้มีผลงานอันโดดเด่นที่ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" ประจำปี 2561
thumbnail

เนคเทค-สวทช. จับมือ 23 สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้าน IoT ของประเทศไทย

เนคเทคจับมือ 23 สถาบันการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้าน IoT เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0