MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

เนคเทค และ ส.ท.ท. ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเมือง

เนคเทค ร่วมกับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเมือง
thumbnail

“KidBright” สื่อสอน Coding สัญชาติไทย เพื่อเด็กไทย Code ง่าย คิดสนุก สร้างทักษะศตวรรษ21

“KidBright” สื่อสอน Coding สัญชาติไทย เพื่อเด็กไทย Code ง่าย คิดสนุก สร้างทักษะศตวรรษ21
thumbnail

เนคเทค - ม.หัวเฉียว ร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

เนคเทค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
thumbnail

“Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT” ลุยภาคเหนือ

โครงการขยายผล NETPIE Platform สู่ภาคอุตสาหกรรม เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี Internet of Things แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มนักพัฒนาภาคส่วนต่างๆ ในภาคเหนือ