MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

สยามคูโบต้า จับมือ เนคเทค-สวทช. พัฒนาแอปพลิเคชันปฏิทินเพาะปลูกข้าวรายแรกของไทย

สยามคูโบต้า ร่วมกับเนคเทค-สวทช. พัฒนาแอปพลิเคชันปฏิทินการเพาะปลูกข้าวภายใต้ชื่อ “KAS Crop Calendar application” เพื่อเป็นคลังความรู้ที่สำคัญของเกษตรกรไทย ในการทำการเกษตรได้อย่างเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจน
thumbnail

ผลงานวิจัยเนคเทคคว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

ผลงานวิจัยเนคเทคคว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น พร้อม รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)
thumbnail

เนคเทคนำ TPMAP และ Agri-Map ออกนิทรรศการ "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางปฏิบัติ"

นายกรัฐมนตรีรับมอบสมุดปกขาว "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางปฏิบัติ" มุ่งเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย วทน.
thumbnail

Coding at School Powered by KidBright พาบินลัดฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์

ผู้ชนะจากเวทีการประกวดโครงการ Coding at School ออกเดินทางเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างประสบการณ์ให้เยาวชน เปิดมุมมองการสร้างสรรค์