MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

[Hall of Fame] เนคเทค สวทช. โดย ThaiSC คว้า 2 รางวัลในงานประชุมนานาชาติ ANSCSE ครั้งที่ 24

เนคเทค สวทช. โดย ThaiSC คว้า 2 รางวัลในงานประชุมนานาชาติ ANSCSE ครั้งที่ 24
thumbnail

ชม Clip ย้อนหลัง สัมภาษณ์เกษตรกรนำ HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้อย่างไร

ชม Clip ย้อนหลัง สัมภาษณ์เกษตรกรนำ HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้อย่างไร
thumbnail

เนคเทค สวทช.จัดอบรม “ระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ Museum Pool” ให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) หลักสูตร “ระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ Museum Pool” จาก “โครงการระบบบริหารข้อมูลนำชมพิพิธภัณฑ์แบบพกพาเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่จัดแสดงซึ่งมีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Museum Pool)”
thumbnail

ประกาศผลแล้ว ! NAVANURAK Story Creator Challenge 2020

ประกาศผลการประชันไอเดียเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020”
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว