MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

เนคเทค-สวทช. คว้า 2 รางวัล TICTA 2019 ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก APICTA

ผลงาน Thai School Lunch และ Traffy Waste คว้า 2 รางวัล จาก TICTA 2019 ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก APICTA
thumbnail

124 ปี รังสีเอกซ์ (X-Rays) : เรื่องราวการค้นพบรังสีปริศนาสู่การคว้ารางวัลโนเบลฟิสิกส์คนแรกของโลก

เรื่องราวการค้นพบรังสีปริศนาของ Wilhelm Conrad Röntgen สู่การคว้ารางวัลโนเบลฟิสิกส์คนแรกของโลก "ของขวัญแด่มนุษยชาติ"ที่เปลี่ยนแปลงโลกและชีวิตเขาไปตลอดกาล
thumbnail

เนคเทคร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

สวทช.และเนคเทค ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์
thumbnail

เนคเทคต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด ดูงานทางด้าน Solar Cell

เนคเทค-สวทช. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)