MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

วิสัยทัศน์สู่การเป็น Makers Nation โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

คำแถลงวิสัยทัศน์ ของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองแห่งนักพัฒนา "Makers Nation"
thumbnail

[Press Release] กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศวิสัยทัศน์สู่การเป็น "Makers Nation" ยกระดับ Startup ให้บริการแพลตฟอร์ม IoT เชิงพาณิชย์ ตอบโจทย์ Thailand 4.0

กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองแห่งนักพัฒนา (Makers Nation) เตรียมความพร้อมด้าน IoT ในหมู่เยาวชนรุ่นใหม่ และยกระดับ "NETPIE" แพลตฟอร์ม IoT สู่บริการเชิงพาณิชย์
thumbnail

ของขวัญชิ้นใหญ่จากใจกระทรวงวิทย์ฯ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งสุขปีใหม่ มอบของขวัญที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย - เนคเทคเสริมทัพส่งแอปฯ ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเป็นของขวัญ
thumbnail

ข้อมูลกฏหมายในกลุ่มอาเซียน

ข้อมูลกฏหมายในกลุ่มอาเซียนรวบรวมโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ หรือศึกษาค้นคว้าด้านกฎหมาย สามารถสืบค้นข้อมูลกฎหมายของไทยและประเทศสมาชิกในอาเซียน