MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

พลังของข้อมูล สู่นโยบายขับเคลื่อนประเทศ กับการอบรมการใช้งาน TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า

เนคเทคจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เพื่อการวิเคราะห์เชิงนโยบาย”
thumbnail

ตชด.ภาค 1 จับมือเนคเทค จัดโครงการ "เกษตรกรรมยั่งยืน ด้วยสมาร์ตฟาร์มแบบพอเพียง"

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ร่วมกับ เนคเทค-สวทช. เปิดศูนย์เรียนรู้ “เกษตรกรรมยั่งยืน ด้วยสมาร์ตฟาร์มแบบพอเพียง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
thumbnail

สปสช. ธ.ก.ส. จับมือ สวทช. เปิดตัวเครื่องตรวจสุขภาพอัตโนมัติ “มิติใหม่ ธ.ก.ส. ธนาคาร กับสุขภาพ” ประชาชนรับบริการฟรี

สปสช. ธ.ก.ส. และ สวทช. เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เปิดตัว “เครื่องตรวจสุขภาพอัตโนมัติ “มิติใหม่ ธ.ก.ส. ธนาคาร กับสุขภาพ” ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดูแลประชาชน กระจายติดตั้งครบ 100 เครื่องแล้ว ณ สาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ประชาชนเข้ารับบริการฟรี
thumbnail

“ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย” ผอ.เนคเทค-สวทช. รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

พิธีรับมอบโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 86
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว