MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

เนคเทคบุกขอนแก่น! จัดอบรมการใช้ระบบ ‘TPMAP’ และ ‘TPMAP Logbook’

เนคเทค-สวทช. จัดอบรมวิธีการใช้ระบบ ‘TPMAP’ และ ‘TPMAP Logbook’ ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาคนแบบชี้เป้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น
thumbnail

เนคเทคจัด SMART FACTORY IoT Challenge 2020 ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) และหน่วยงานพันธมิตรจัด “โครงการประกวด SMART FACTORY IoT Challenge 2020 ยกระดับอุตสาหกรรมไทย” 16-17 ม.ค. ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
thumbnail

เนคเทคจัด จัดอบรม “การใช้ AI for Thai Platform” สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมในกรุงเทพฯ

การอบรม “การใช้ AI for Thai Platform” แพลตฟอร์ม AI สัญชาติไทย สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมในกรุงเทพมหานคร
thumbnail

“KidDiary” ของขวัญวันเด็กแห่งชาติ เพื่ออนาคตชาติเติบโตสมวัย

อ้วน - เตี้ย - ไอคิวต่ำ คุกคามสุขภาพเด็กไทย รัฐบาลส่งความห่วงใยผ่านของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ด้วย "KidDiary" แพลตฟอร์มเพื่ออนาคตชาติเติบโตสมวัย
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว