MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 13 | ค.ศ.1922 สำหรับการค้นพบโครงสร้างของอะตอมและการปลดปล่อยพลังงานจากอะตอม

Niels Henrik David Bohr เป็นบุคคลแรกให้แนวคิดว่า อิเล็กตรอนปลดปล่อยแสงเมื่อเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบนิวเคลียสที่เป็นประจุบวก
thumbnail

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 12 | ค.ศ.1921 สำหรับงานศึกษาทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีโดยเฉพาะการค้นพบกฏที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริค

"Albert Einstein" ได้นำเสนอแนวคิดที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริค และเป็นคนแรกที่พิจารณาว่าแสงเป็นควอนตา นำไปสู่วิวัฒนาการของทฤษฎีควอนตัม
thumbnail

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 11 | ค.ศ.1919 สำหรับการค้นพบการใช้สนามไฟฟ้ามาแยกเส้นสเปกตรัม

ภายใต้สนามไฟฟ้าที่มีความเข้มสูง เส้นสเปกตรัมของไฮโดรเจนถูกแบ่งออกเป็นหลายๆ เส้น และมีทิศทางของโพลาไรเซชันเฉพาะ การค้นพบนี้ทำให้ Johannes Stark ได้รับรางวัลโนเบล
thumbnail

สวทช. จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมบูรณาการข้อมูลสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ

ความร่วมมือโครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) ส่งเสริมเกษตรกรรมไทยพร้อมแชร์ข้อมูล