MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

เนคเทคร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

สวทช.และเนคเทค ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์
thumbnail

เนคเทคต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด ดูงานทางด้าน Solar Cell

เนคเทค-สวทช. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทที่ดำเนินธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
thumbnail

ครั้งแรก! เวิร์กช็อป AI For Thai: Thai AI Service Platform สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมและผู้บริหาร

เนคเทคจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร AI For Thai สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมและผู้บริหาร
thumbnail

เนคเทคบุกภาคใต้จัดสัมมนา "Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT”

เนคเทคจัดสัมมนา "Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT” ครั้งที่ 3 พบนักพัฒนา Maker และผู้ประกอบการภาคใต้