MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

งานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2019 ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 (i-CREATe 2019) ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย
thumbnail

"RandomQ" มิติใหม่ของการจับรางวัลด้วยเครื่องสุ่มเชิงควอนตัม

ทีมวิจัยเนคเทค นำเครื่องสุ่มเชิงควอนตัม (RandomQ) มาใช้ในการจับรางวัลในกิจกรรมการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2562 จัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดจันทบุรี
thumbnail

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 32 | ค.ศ. 2017 สำหรับความทุ่มเทและการมีส่วนสำคัญในการสร้าง LIGO และ การสังเกตพบคลื่นแรงโน้มถ่วง

แนวคิดพื้นฐานของ LIGO นั้นดูเหมือนง่ายแต่จริงแล้วเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ (Big Science) ที่ต้องใช้เวลามากกว่า 40 ปี ในการศึกษาและวิเคราะห์มัน
thumbnail

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 31 | ค.ศ. 2014 สำหรับการประดิษฐ์หลอดแอลอีดีสีน้ำเงินที่นำไปสู่แหล่งกำเนิดแสงสีขาวที่มีประสิทธิภาพ

ความสำเร็จในการสร้างแสงไดโอดเปล่งแสงสีน้ำเงินนี้ได้จะนำไปสู่แหล่งกำเนิดแสงสีขาวที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น