MENU
Banner

เนคเทค-สวทช. นำ มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์ เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ ช่วยคัดกรองอุณหภูมิ ในงาน COMMART XTREME ครั้งที่ 55

mutherm-commart
เรื่อง | ปาลิตา อินทรักษ์
เนคเทค-สวทช. นำผลงาน มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์ เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ
ช่วยคัดกรองอุณหภูมิ ในงาน COMMART XTREME ครั้งที่ 55 ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ไบเทค บางนา

ดร.นพดล นันทวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG) เนคเทีค-สวทช. กล่าวว่า ผลที่ผ่านมาจากการนำผลงานวิจัย “มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์” (μTherm-FaceSense) ไปใช้ในการคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน Commart Thailand ครั้งที่ 54 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม นับเป็นโอกาสดีและเป็นครั้งแรกที่ได้นำอุปกรณ์ต้นแบบมาใช้กับผู้ร่วมงานที่มีปริมาณมาก และผลตอบรับออกดี

ผู้จัดงานสามารถใช้มิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์ช่วยในการคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดภาระของเจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิเป็นรายคนได้เป็นอย่างดี ซึ่งบางครั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิอาจแบตหมด ต้องเปลี่ยนถ่าน จุดนี้ก็เป็นปัญหาให้ผู้เข้าร่วมงานตกค้างบริเวณจุดคัดกรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากต่อวัน

เนคเทค-สวทช. เล็งเห็นความสำคัญจึงได้มีการเพิ่มจำนวนเครื่องมิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์เป็น 2-3 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้แสกนใบหน้าผู้เข้าร่วมงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจในประสิทธิภาพและสะดวกในการใช้งานทั้งผู้จัดงานและผู้ร่วมงาน

mutherm-commart
เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว