ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดตัวศูนย์ “AI Governance Clinic by ETDA (AIGC)” ETDA จับมือ “เนคเทค กรมการแพทย์-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ลุยสร้างหลักธรรมาภิบาลการใช้ AI ทางการแพทย์

AIGC ลุยยกระดับมาตรฐานด้าน AI Governance ดันประเทศ ประยุกต์ใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ ETDA ประเดิมจับมือ “เนคเทค-กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” เพื่อเร่งพัฒนากรอบ ข้อเสนอแนะ และกระจายความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลการใช้ AI สําหรับทางการแพทย์

เนคเทคต้อนรับคณะผู้แทนบริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

ผู้แทนบริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เข้าหารือ SMC เพื่อพัฒนาความร่วมมือ

ETDA เตรียมเปิดตัว “AI Governance Clinic by ETDA (AIGC)” ดันคนไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีธรรมาภิบาล 8 พ.ย.นี้

มาร่วมเปิดโลก AI Governance! ไปกับ ETDA ในงาน “Building Trust and Partnership in AI Governance” ครั้งแรกของไทย กับการเปิดตัว “ศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Governance Clinic by ETDA (AIGC)”

นักวิจัยเนคเทค สวทช. คว้ารางวัล The winner of the 2022 Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women (mid-career scientist)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ นักวิจัย ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ (HBA) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) เนคเทค สวทช. ได้รับรางวัล The winner of the 2022 Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women (mid-career scientist)