ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science จัดสัมมนาออนไลน์ eHPC2021

สัมมนาออนไลน์ eHPC2021 เวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง หรือ HPC เพื่อประมวลผลข้อมูล ในงานวิจัยสาขาต่างๆ ทั้งการแพทย์, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, AI, และ Big Data ที่ได้มีการใช้ประโยชน์จริง

[Hall of Fame] เนคเทค สวทช. ส่งผลงานระบบตรวจสุขภาพเขื่อน คว้ารางวัลที่ 2 เวทีนำเสนองานวิทยาศาสตร์ด้านเขื่อนในภูมิภาคอาเซียน

กฟผ. ร่วมเนคเทค สวทช. พร้อมดัน “ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน” ใช้งานทุกเขื่อนขนาดใหญ่ และขนาดกลางในประเทศไทย มุ่งเป้าขยายผลประยุกต์ใช้งานในเขื่อนขนาดใหญ่กลุ่มประเทศ CLMV

เนคเทค จับมือไดซินและ ดีแทค ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเทคโนโลยี 5G ต่อยอดเป็นต้นแบบดันไทยสู่ฮับซัพพลายเชนยานยนต์ในเอเชีย

แพลตฟอร์ม “อยู่ไหน” ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันและสถานะการทำงานของรถ AGV ผ่านเครือข่าย 5G ของทางดีแทคตอบโจทย์การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)