ข่าวประชาสัมพันธ์

SMC ต้อนรับ คณะผู้บริหารบริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด

ประธานบริหาร บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center : SMC) ณ อาคาร NECTEC Pilot Plant จ.ปทุมธานี

เนคเทค สวทช. โชว์แอปพลิเคชัน “รู้ทัน” ร่วมงานวันไข้เลือดออกอาเซียน 2565

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช ร่วมงานวันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2565 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีผลงานแอปพลิเคชันทันระบาดและรู้ทัน ไปร่วมแสดงนิทรรศการ