ภาพงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งมอบโครงการ SchoolNet สู่กระทรวงศึกษาธิการ
Next page Last page

[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
DCP_9931 DCP_9925 DCP_9926 DCP_9927
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
DCP_9928 DCP_9929 DCP_9930 DCP_9934
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
DCP_9936 DCP_9883 DCP_9884 DCP_9885
Next page Last page

This gallery was created with AlbumWeb program [www.PhotoActions.com]